Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Inriktning av mål 3 m.m. inom EG:s strukturfonder under nästa programperiod 2000–2006 (A 1998:05)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Arbetsmarknadsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Inriktning av mål 3 m.m. inom EG:s strukturfonder under nästa programperiod 2000–2006 (A 1998:05) [ Avslutad 1999 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Arbetsmarknadsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 5 st. ♀ 3 ♂ 2 ) :

Jaan Kolk  []  ( Särskild utredare )
Barbro Berg  []  ( Sekreterare )
Olle Hammarström  []  ( Sekreterare )
Lisa Stern  []  ( Sekreterare )
Anne Baxter  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Inriktning av mål 3 m.m. inom EG:s strukturfonder under nästaprogramperiod 2000-2006 (A 1998:05)


Beteckning : A 1998:05
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-14
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-17
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:76.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kolk, Jaan, fr.o.m. 1998-11-16 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Berg, Barbro, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Hammarström, Olle, fr.o.m. 1998-11-16 t.o.m. 1999-03-14
Sekreterare : Stern, Lisa, fr.o.m. 1998-12-07 t.o.m. 1999-03-14
Bitr. sekreterare : Baxter, Anne, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 1999-03-21

Rapporter

SOU 1999:23Utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet. – Förslag till inriktning av nya mål 3 inom EG:s strukturfonder.
SOU 1999:107Nya mål 3 för utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman