Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1997:08) om verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus, Nytra-utredningen

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1997:08) om verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus, Nytra-utredningen [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 6 ♂ 5 ) :

Eva Stina Alfredsson  []  ( Sakkunnig )
Hans Folkesson  []  ( Sakkunnig )
Birgit Högberg  []  ( Sakkunnig )
Margareta Liljeqvist  []  ( Sakkunnig )
Hans Olsson  []  ( Sakkunnig )
Helene Wede  []  ( Sakkunnig )
Ulf Gabrielii  []  ( Sekreterare )
Erik Olsson  []  ( Sekreterare )
Monica Wistedt  []  ( Sekreterare )
Eva-Maria Magnusson  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1997:08) om verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus, Nytra-utredningen


Beteckning : S 1997:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-03
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:51.
Lokal :
0

Sammansättning


Gustafsson, Nils-Olof, fr.o.m. 1997-04-08
Sakkunnig : Alfredsson, Eva Stina, fr.o.m. 1997-05-07
Sakkunnig : Folkesson, Hans, fr.o.m. 1997-05-07
Sakkunnig : Högberg, Birgit, fr.o.m. 1997-05-07
Sakkunnig : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1997-05-07
Sakkunnig : Magnusson, Eva Maria, fr.o.m. 1997-05-07
Sakkunnig : Olsson, Hans, fr.o.m. 1997-08-18
Sakkunnig : Wede, Helene, fr.o.m. 1997-09-26
Sekreterare : Gabrielii, Ulf, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 1997-11-16
Sekreterare : Olsson, Erik, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Wistedt, Monica, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1997:169Försäkringsmedicinskt Centrum
- en resurs för utredning och metodutveckling
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman