Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kommittén för näringslivsinsatser för Polen (N 1997:06)

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittén för näringslivsinsatser för Polen (N 1997:06) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1997:99 Näringslivsinsatser för Polen

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 3 ♂ 8 ) :

Yvonne Gustafsson  []  ( Ordförande )
Ulf Dinkelspiel  []  ( Ledamot )
Kjell Larsson  []  ( Ledamot )
Gunilla Olofsson  []  ( Ledamot )
Per Olofsson  []  ( Ledamot )
Börje Risinggård  []  ( Ledamot )
Anders Sahlén  []  ( Ledamot )
Hans Tilly  []  ( Ledamot )
Mats Ringborg  []  ( Sakkunnig )
Marianne Tegman  []  ( Sakkunnig )
Pär Ahlberger  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kommittén för näringslivsinsatser för Polen (N 1997:06)


Beteckning : N 1997:06
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:99.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Ledamot : Dinkelspiel, Ulf, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Ledamot : Larsson, Kjell, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Ledamot : Olofsson, Gunilla, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Ledamot : Olofsson, Per, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Ledamot : Risinggård, Börje, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Ledamot : Sahlén, Anders, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Ledamot : Tilly, Hans, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Sakkunnig : Ringborg, Mats, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Sakkunnig : Tegman, marianne, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1997-11-09
Sekreterare : Ahlberger, Pär, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1997-11-30

Rapporter

SOU 1997:163Översvämningskatastrofen i Polen -
finansiellt stöd från stat och näringsliv.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman