Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1997 års hyreslagstiftningsutredning (Ju 1997:09)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1997 års hyreslagstiftningsutredning (Ju 1997:09) [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 5 ♂ 10 ) :

Ulla Erlandsson  []  ( Särskild utredare )
Nils Cederstierna  []  ( Sakkunnig )
Marie-Louise Ek  []  ( Sakkunnig )
Lars-Gunnar Lundh  []  ( Sakkunnig )
Eila Andersson  []  ( Expert )
Manfred Baumgardt  []  ( Expert )
Per-Åke Eriksson  []  ( Expert )
Ernst Olav Holm  []  ( Expert )
Leif Holmqvist  []  ( Expert )
Ulrika Hägred  []  ( Expert )
Olof Nordström  []  ( Expert )
Lars-Göran Svensson  []  ( Expert )
Keith Wijkander  []  ( Expert )
Jan Josefsson  []  ( Sekreterare )
Paula Lundberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1997 års hyreslagstiftningsutredning (Ju 1997:09)


Beteckning : Ju 1997:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-08-21
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:97 och dir. 1999:16.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Erlandsson, Ulla, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 2000-08-31
Sakkunnig : Cederstierna, Nils, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-08-31
Sakkunnig : Ek, Marie-Louise, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-08-31
Sakkunnig : Lundh, Lars-Gunnar, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-02-28
Expert : Andersson, Eila, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-08-31
Expert : Baumgardt, Manfred, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-08-31
Expert : Eriksson, Per-Åke, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-08-31
Expert : Holm, Ernst Olaf, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-08-31
Expert : Holmqvist, Leif, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Hägred, Ulrika, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-08-31
Expert : Nordström, Olof, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-02-28
Expert : Svensson, Lars-Göran, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-02-28
Expert : Wijkander, Keith, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-08-31
Sekreterare : Josefsson, Jan, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-09-13
Sekreterare : Lundberg, Paula, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-02-28

Rapporter

SOU 1999:15Ny system för prövning av hyres- och arrendemål
SOU 1999:81Förhandlingsersättning till hyresgästorganisation
SOU 2000:76Hyresgästinflytande vid ombyggnad. Besittningsskydd vid lokalhyra. Andra hyresrättsliga frågor.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman