Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredare om Boken och kulturtidskriften (Ku 1996:06)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredare om Boken och kulturtidskriften (Ku 1996:06) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 9 ♂ 2 ) :

Kristina Ahlinder  []  ( Expert )
Joneta Belfrage  []  ( Expert )
John Erik Forslund  []  ( Expert )
Anna-Sofia Quensel  []  ( Expert )
Thomas Rönström  []  ( Expert )
Barbro Thomas  []  ( Expert )
Birgit Gunnarsson  []  ( Expert )
Inger Wadman Kaaling  []  ( Expert )
Marianne von Baumgarten Lindberg  []  ( Huvudsekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredare om Boken och kulturtidskriften (Ku 1996:06)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:85.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:141 Boken i tiden - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Anna-Greta Leijon, direktör, fr.o.m. 1996-12-09 t.o.m. 1997-10-17
Expert : Kristina Ahlinder, direktör, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-09-29
Expert : Joneta Belfrage, bibliotekarie, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-09-29
Expert : John Erik Forslund, förbundsdirektör, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-09-29
Expert : Anna-Sofia Quensel, grafiker, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-09-29
Expert : Thomas Rönström, direktör, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-09-29
Expert : Barbro Thomas, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-09-29
Expert : Birgit Gunnarssom, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-09-29
Expert : Inger Wadman-Kaaling, fr.o.m. 1997-02-17 t.o.m. 1997-10-31
Huvudsekreterare : Marianne von, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-10-31
Nina Ulvelius, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1997-10-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman