Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Organisationskommittén för en sammanläggning av Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer (Ku 1996:03)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Organisationskommittén för en sammanläggning av Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer (Ku 1996:03) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 5 ♂ 7 ) :

Björn Kaaling  []  ( Ordförande )
Sibylla Haasum  []  ( Ledamot )
Per-Inge Lindqvist  []  ( Ledamot )
Leif Törnquist  []  ( Ledamot )
Sune Birke  []  ( Expert )
Birgitta Johansen  []  ( Expert )
Agneta Leijonhufvud  []  ( Expert )
Magdalena Lundgren  []  ( Expert )
Nike Nylander  []  ( Expert )
Jan-Erik Reuterblad  []  ( Expert )
Knut Weibull  []  ( Expert )
Björn Lindquist  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Organisationskommittén för en sammanläggning av Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer (Ku 1996:03)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:79 och dir. 1997:22.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:100 Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Björn Kaaling, led. av riksdagen, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Ledamot : Sibylla Haasum, tf. överintendent, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Ledamot : Per-Inge Lindqvist, museichef, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Ledamot : Leif Törnquist, överintendent, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Expert : Sune Birke, kommendör, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Expert : Birgitta Johansen, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-01-23 t.o.m. 1997-06-29
Expert : Agneta Leijonhufvud, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Expert : Magdalena Lundgren, kanlsichef, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Expert : Nike Nylander, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-01-22
Expert : Jan-Erik Reuterblad, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Expert : Knut Weibull, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29
Expert : Björn Lindquist, fr.o.m. 1996-11-19 t.o.m. 1997-06-29

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman