Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Ku 1995:03) om en Strategi för kulturinstitutionernas användning av informationsteknik

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Ku 1995:03) om en Strategi för kulturinstitutionernas användning av informationsteknik [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 5 ♂ 6 ) :

Ulf Erik Hagberg  []  ( Ledamot )
Staffan Helmfrid  []  ( Ledamot )
Karl-Mårten Karlsson  []  ( Expert )
Björn Rosén  []  ( Expert )
Hans Wallberg  []  ( Expert )
Cissi Billgren  []  ( Sekreterare )
Rebecka Svensén  []  ( Sekreterare )
Tomas Ohlin  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Ku 1995:03) om en Strategi för kulturinstitutionernas användning av informations- teknik


Beteckning : Ku 1995:03
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1998-10-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:129.
Lokal :
0

Sammansättning


Puranen, Bi, fr.o.m. 1995-10-26 t.o.m. 1997-01-31
Ledamot : Hagberg, Ulf Erik, fr.o.m. 1998-07-01
Ledamot : Helmfrid, Staffan, fr.o.m. 1998-06-30
Expert : Karlsson, Karl-Mårten, fr.o.m. 1995-12-18 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Ohlin, Thomas, fr.o.m. 1996-10-09 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Rosén, Björn, fr.o.m. 1995-12-18 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Wallberg, Hans, fr.o.m. 1996-04-10 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Billgren, Cissi, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Svensén, Rebecka, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-04-30
Biörnstad, Lotta, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-07-15
Edmar, Malin, fr.o.m. 1996-09-04 t.o.m. 1997-01-31

Rapporter

SOU 1996:110Inför ett svensk kulturnär – IT
och framtiden inom kulturområdet – delbetänkande
SOU 1997:14IT i kulturens tjänst
- slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman