Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1995:08) Strukturfondsprogram för Mål 2-regionen Bergslagen

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1995:08) Strukturfondsprogram för Mål 2-regionen Bergslagen [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 5 ♂ 5 ) :

Maud Björnemalm  []  ( Expert )
Inger Eriksson  []  ( Expert )
Inga Hagström  []  ( Expert )
Kjell Höglin  []  ( Expert )
Sune Israelsson  []  ( Expert )
Kjell Olsson  []  ( Expert )
Siv Palmgren  []  ( Expert )
Catarina Segersten  []  ( Expert )
Roger Stål  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1995:08) Strukturfondsprogram för Mål 2-regionen Bergslagen
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1995:47. Förslag till utvecklingsplan lämnad den 5 maj 1995 Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ingemar Eliasson, landshövding, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Maud Björnemalm, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Inger Eriksson, M oppisitionsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Inga Hagström, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Kjell Höglin, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Sune Israelsson, landstingsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Kjell Olsson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Siv Palmgren, landstingsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Catarina Segersten, landstingsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Roger Stål, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman