Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ingemar Eliasson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Ingemar Eliasson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ingemar Eliasson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ingemar Eliasson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen (Fö 2003:01) Översyn av Totalförsvarets pliktverk [ Avslutad 2004 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Fö 2003:01) Översyn av Totalförsvarets pliktverk
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-11-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:146
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:5 Från klassificering till urval - en översyn av Totalförsvarets pliktverk
Medverkande :
Särskild utredare : Ingemar Eliasson, f.d. landshövding, fr.o.m. 2003-02-01
Sakkunnig : Hans Pechan, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Leif Alfredsson, utvecklings- och utredningssamordnare, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Michel Gunnarsson, representant för Värnpliktsrådet, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Pia Holmstrand, projektledare, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Anders Oltorp, överstelöjtnant, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Anna Svensson, förbundssekreterare, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Maria Wikberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Joakim Wiklund, representant för Civilpliktrådet, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Klas Ågren, samordnare, fr.o.m. 2003-06-01
Sekreterare : Tobias Steen, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg (UD 2001:03) [ Avslutad 2003 ] [ Ordförande ]
Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet RaoulWallenberg (UD 2001:03)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-10-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:71 och dir. 2003:1
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ingemar Eliasson, landshövding, fr.o.m. 2001-10-19
Ledamot : Kristian Gerner, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Ledamot : Christer Jönsson, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Ledamot : Birgit Karlsson, fil.dr., fr.o.m. 2001-12-07
Ledamot : Gudrun Persson, fil.dr., fr.o.m. 2001-12-07
Sakkunnig : Hans Fredrik Dahl, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Sakkunnig : Klaus Törnudd, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Expert : Olof Kronvall, fil.mag., fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-15
Expert : Ulf Larsson, fil. lic., fr.o.m. 2002-08-26 t.o.m. 2002-09-13
Expert : Paul Levine, fil.dr., fr.o.m. 2002-06-30 t.o.m. 2002-06-21
Expert : Magnus Peterson, fil.mag., fr.o.m. 2002-08-19 t.o.m. 2002-09-20
Expert : Lars Ulfving, fil.kand., fr.o.m. 2002-08-26 t.o.m. 2002-09-13
Expert : Karl Zetterberg, professor, fr.o.m. 2002-05-15 t.o.m. 2002-07-15
Sekreterare : Johan Matz, fil.dr., fr.o.m. 2001-10-22 t.o.m. 2003-03-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Sametingsutredningen (Jo 2000:03) [ Avslutad 2002 ] [ Särskild utredare ]
Sametingsutredningen (Jo 2000:03)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-10-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:70
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:77 Sametingets roll i det svenska folkstyret
Medverkande :
Särskild utredare : Ingemar Eliasson, landshövding, fr.o.m. 2000-10-19
Sakkunnig : Lars-Anders Baer, styrelseordförande, fr.o.m. 2002-01-29
Sakkunnig : Eva Jejlid, ekonom, fr.o.m. 2002-05-16
Sakkunnig : Marianne Marainen, lärare, fr.o.m. 2002-01-29 t.o.m. 2002-05-15
Sakkunnig : Vivan Nilsson, informationsansvarig, fr.o.m. 2002-01-29
Expert : Bengt Lundell, filosofie doktor, fr.o.m. 2002-01-29
Expert : Göran Ternbo, kansliråd, fr.o.m. 2002-01-29
Sekreterare : Nina Nordengren, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-08-15
Sekreterare : Arne Åkerström, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-06-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:70 Översyn av Sametingets organisation

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:77 Sametingets roll i det svenska folkstyret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (Fi 1990:08) för utvärdering av skattereformen [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (Fi 1990:08) för utvärdering av skattereformen
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1990:44.
Lokal : Riksskatteverket, 171 94 Solna, tel. växel 764 80 00, direktval 764 8606 (Persson)
Utredningen har avgett :
SOU 1995:104 Skattereformen 1990-1991 En utvärdering Bilaga 1 till SOU 1995:104 Svensk skattepolitik i teori och praktik. 1991 års skattereform Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Lennart Nilsson, generaldirektör
Ledamot : Per-Olof Edin, ekonom
Ledamot : Ingemar Eliasson, landshövding, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Ingemar Hansson, finansråd
Ledamot : Anita Johansson, led. av riksdagen /s
Ledamot : Sven-Olof Lodin, direktör
Ledamot : Pia Nilsson, direktör
Sakkunnig : Sten Johansson, professor
Sakkunnig : Claes Ljungh, generaldirektör
Expert : Anders Kristoffersson, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Håkan Malmer, avdelningsdirektör
Sekreterare : Annika Persson, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:104 Skattereformen 1990-1991 – En utvärdering [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman