Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredning (Fö 1994:04) om civilt bruk av försvarets resurser

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredning (Fö 1994:04) om civilt bruk av försvarets resurser [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 3 ♂ 7 ) :

Katrin Westling  []  ( Sakkunnig )
Eva Agevik  []  ( Expert )
Stefan Back  []  ( Expert )
Anders Lindgren  []  ( Expert )
Eskil Nord  []  ( Expert )
Björn Rosén  []  ( Expert )
Nils Svartz  []  ( Expert )
Christina Wilén  []  ( Sekreterare )
Jan Sondén  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredning (Fö 1994:04) om civilt bruk av försvarets resurser


Beteckning : Fö 1994:04
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:61, samt tilläggsdirektiv i regeringsbeslut den 30 mars 1995.
Lokal :
01

Sammansättning


Stefenson, Bror
Sakkunnig : Westling, Katrin
Expert : Agevik, Eva
Expert : Back, Stefan
Expert : Lindgren, Anders
Expert : Nord, Eskil
Expert : Rosén, Björn
Expert : Svartz, Nils
Sekreterare : Wilén, Christina
Sekreterare : Sondén, Jan, fr.o.m. 1995-01-01

Rapporter

SOU 1995:29Civilt bruk av försvarets resurser
- regelverk erfarenheter, helikoptrar.
Särskild skrivelse (1995-05-22) Civilt bruk av
försvarets resurser i nöd och räddningssituationer
och för det allmänna. Slutredovisning.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman