Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Katrin Westling

Sök kontaktuppgifter till Katrin Westling på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Katrin Westling

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Katrin Westling medverkat i ( 5 st. ):

Beredningsgrupp (Fö 1997:E) inom Försvarsdepartementet [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Beredningsgrupp (Fö 1997:E) inom Försvars- departementet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-09-22
Direktiv för beredningsgruppen, se departementsprotokoll den 22 september 1997
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Dan Ohlsson, departementsråd, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Krister Carlsson, militärsakkunnig, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Lars Jeding, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Gunnar Nordbeck, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Gösta Sandgren, departementsråd, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Katrin Westling, planeringschef, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Ingmarie Lundh, kanslisekreterare, fr.o.m. 1997-09-22
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur


Beteckning : Fö 1995:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se, dir. 1995:4
Lokal :
01

Sammansättning


Jeding, Lars, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Heijer, Birgitta, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Ohlsson, Dan, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-07-04
Sakkunnig : Löth, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Westling, Katrin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Bauer, Anders, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Danielsson, Inge, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Frid, Sven Rune, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Kärnekull, Erik, fr.o.m. 1996-02-26
Expert : Lemne, Marja, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Lindström, Ulrika, fr.o.m. 1995-09-25
Expert : Sylvén, Björn, fr.o.m. 1995-06-12
Expert : Westling, Katrin, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Åkersten, Christer, fr.o.m. 1995-12-11 t.o.m. 1996-04-30
Expert : Borg, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ehrling, Ingvar, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Englund, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Gustafsson, Bengt, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Furenius, Stefan, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Larsson, Krister, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Myhlback, Lennart, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Nordbeck, Gunnar, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Persson, Lars-Bertil, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Rudberg, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Sekreterare : Eklund, Kristina, fr.o.m. 1995-09-12
Sekreterare : Granholm, Arne, fr.o.m. 1995-05-04
Sekreterare : Johansson, Sten, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-06-30
Niesink, Lena, fr.o.m. 1995-06-06

Rapporter

SOU 1995:129En styrande krigsorganisation,
om avsikterna med LEMO-reformen
SOU 1996:96Strukturförändring och besparing.
En uppföljning av genomförda förändringar inom
försvarets ledningsorganisation.
SOU 1996:97Effektivare försvarsfastigheter!
Utvärdering av en reform
SOU 1996:98Vem styr försvaret? Utvärdering
av effekterna av LEMO-reformen
SOU 1996:99Avvekling med inlärning.
Erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av
personal
SOU 1996:123Iakttagelser och förslag efter
omstruktureringen av försvarets ledning och stöd
SOU 1996:130De två kulturerna. Om den civila
och militära sektorns försök att styra varandra
under fyra sekler
SOU 1996:131Extern värdering av hot och
förmåga. Bilagor med underlagsmaterial till
UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123
SOU 1996:132Det stora och snabba greppet.
Om LEMO-reformens metoder och resultat
Engelsk sammanfattning. A Comprehensive and
Speedy Reform summary of an evalutation of
the restructuring of the command and support
structure of the Swedish armed forces.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp (Fö 1994:A) om uppföljning av strukturförändringar inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde [ Avslutad 1995 ] [ Ordförande ]
Arbetsgrupp (Fö 1994:A) om uppföljning av strukturförändringar inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Lokal : Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. 405 2582 (Westling Palm).
Medverkande :
Ordförande : Katrin Westling, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-03-28
Ledamot : Ove Hall, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-03-28
Ledamot : Maj Johansson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-03-28
Ledamot : Curt Lundh, E överstelöjtnant, fr.o.m. 1994-03-28
Ledamot : Ingmarie Lundh, kanslisekreterare, fr.o.m. 1994-03-28
Ledamot : Ann Dahlberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1994-03-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredning (Fö 1994:04) om civilt bruk av försvarets resurser [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]

Utredning (Fö 1994:04) om civilt bruk av försvarets resurser


Beteckning : Fö 1994:04
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:61, samt tilläggsdirektiv i regeringsbeslut den 30 mars 1995.
Lokal :
01

Sammansättning


Stefenson, Bror
Sakkunnig : Westling, Katrin
Expert : Agevik, Eva
Expert : Back, Stefan
Expert : Lindgren, Anders
Expert : Nord, Eskil
Expert : Rosén, Björn
Expert : Svartz, Nils
Sekreterare : Wilén, Christina
Sekreterare : Sondén, Jan, fr.o.m. 1995-01-01

Rapporter

SOU 1995:29Civilt bruk av försvarets resurser
- regelverk erfarenheter, helikoptrar.
Särskild skrivelse (1995-05-22) Civilt bruk av
försvarets resurser i nöd och räddningssituationer
och för det allmänna. Slutredovisning.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredning (Fö 1993:01) om avveckling av Försvarets civilförvaltning [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]
Utredning (Fö 1993:01) om avveckling av För- svarets civilförvaltning
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1993:17.
Utredningen har avgett :
FCF Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Jan Tånneryd, generaldirektör, fr.o.m. 1993-03-01
Sakkunnig : Astrid Nensén, kansliråd, fr.o.m. 1993-03-01
Sakkunnig : Dan Ohlsson, departementsråd, fr.o.m. 1993-03-01
Sakkunnig : Katrin Westling, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-03-01
Sekreterare : Lars Johansson, ekonomidirektör, fr.o.m. 1993-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman