Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Organisationskommittén (Fö 1994:01) för den nya Militärhögskolan

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Organisationskommittén (Fö 1994:01) för den nya Militärhögskolan [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 2 ♂ 8 ) :

Claes Tornberg  []  ( Ordförande )
Ola Dahlman  []  ( Ledamot )
Annica Dahlström  []  ( Ledamot )
Inge Jonsson  []  ( Ledamot )
Bernt Östh  []  ( Ledamot )
Björn Janson  []  ( Sakkunnig )
Sune Birke  []  ( Sakkunnig )
Bernt Hagberg  []  ( Sekreterare )
Sven-Erik Tornving  []  ( Sekreterare )
Astrid Nensén  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Organisationskommittén (Fö 1994:01) för den nya Militärhögskolan
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:7.
Medverkande :
Ordförande : Claes Tornberg, konteramial, fr.o.m. 1994-03-17
Ledamot : Ola Dahlman, huvudavdelningschef, fr.o.m. 1994-03-17
Ledamot : Annica Dahlström, professor, fr.o.m. 1994-03-17
Ledamot : Inge Jonsson, rektor, fr.o.m. 1994-03-17
Ledamot : , Warren, Jan överste 1. gr, fr.o.m. 1994-03-17
Ledamot : Bernt Östh, generalmajor, fr.o.m. 1994-03-17
Sakkunnig : Björn Janson, kansliråd, fr.o.m. 1994-03-17
Sakkunnig : Sune Birke, kommendörkapten, fr.o.m. 1994-03-17
Sakkunnig : Astrid Nensen, sakkunig, fr.o.m. 1994-03-17
Sekreterare : Bernt Hagberg, kommendörkapten, fr.o.m. 1994-03-17
Sekreterare : Sven-Erik Tornving, överstelöjtnant, fr.o.m. 1994-03-17

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman