Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kärnbränslefondsutredningen (M 1993:06)

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kärnbränslefondsutredningen (M 1993:06) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 5 ♂ 13 ) :

Göran Lagerstedt  []  ( Sakkunnig )
Ingvar Persson  []  ( Sakkunnig )
Per Bergman  []  ( Expert )
Sten Bjurström  []  ( Expert )
Mårten Eriksson  []  ( Expert )
Åke Hugosson  []  ( Expert )
Björn Kjellström  []  ( Expert )
Åsa Källstrand-Thor  []  ( Expert )
Sören Norrby  []  ( Expert )
Anders Rahmn  []  ( Expert )
Stig Sandklef  []  ( Expert )
Anne-Marie Thunberger  []  ( Expert )
Helene Wiik  []  ( Expert )
Per Anders Bergendahl  []  ( Sekreterare )
Maria Gerholm  []  ( Sekreterare )
Tomas Kåberger  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kärnbränslefondsutredningen (M 1993:06)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1994
Utredningen har avgett :
SOU 1994:107 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader
SOU 1994:108 Underlagsrapporter Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Olof Söderberg, överdirektör, fr.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Göran Lagerstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Ingvar Persson, kansliråd, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Per Bergman, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Sten Bjurström, verkställande direktör, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Mårten Eriksson, ekonomidirektör, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Åke Hugosson, ekonomidirektör, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Björn Kjellström, professor, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Thomas Kåberger, tekn.lic., fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Åsa Källstrand-Thor, amanuens, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Sören Norrby, avdelningschef, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Anders Rahmn, ekonom, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Stig Sandklef, direktör, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Anne-Marie Thunberger, teologiedoktor, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Helene Wiik, strålskyddsinspektör, fr.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Per Anders Bergendahl, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-04-30
Sekreterare : Maria Gerholm, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-07-31
Harriet Zaar, fr.o.m. 1994-08-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman