Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kärnbränslefondsutredningen (M 1993:06)

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kärnbränslefondsutredningen (M 1993:06) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 5 ♂ 13 ) :

Göran Lagerstedt  []  ( Sakkunnig )
Ingvar Persson  []  ( Sakkunnig )
Per Bergman  []  ( Expert )
Sten Bjurström  []  ( Expert )
Mårten Eriksson  []  ( Expert )
Åke Hugosson  []  ( Expert )
Björn Kjellström  []  ( Expert )
Åsa Källstrand-Thor  []  ( Expert )
Sören Norrby  []  ( Expert )
Anders Rahmn  []  ( Expert )
Stig Sandklef  []  ( Expert )
Anne-Marie Thunberger  []  ( Expert )
Helene Wiik  []  ( Expert )
Per Anders Bergendahl  []  ( Sekreterare )
Maria Gerholm  []  ( Sekreterare )
Tomas Kåberger  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kärnbränslefondsutredningen (M 1993:06)


Beteckning : M 1993:06
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
012

Sammansättning


Söderberg, Olof, fr.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Lagerstedt, Göran, fr.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Persson, Ingvar, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Bergman, Per, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Bjurström, Sten, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Eriksson, Mårten, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Hugosson, Åke, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Kjellström, Björn, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Kåberger, Thomas, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Källstrand-Thor, Åsa, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Norrby, Sören, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Rahmn, Anders, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Sandklef, Stig, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Thunberger, Anne-Marie, fr.o.m. 1994-08-31
Expert : Wiik, Helene, fr.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Bergendahl, Per Anders t.o.m. 1994-04-30
Sekreterare : Gerholm, Maria t.o.m. 1994-07-31
Zaar, Harriet, fr.o.m. 1994-08-31

Rapporter

SOU 1994:107Säkrare finansiering av framtida
kärnavfallskostnader
SOU 1994:108Underlagsrapporter
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman