: : :

Medverkande i utredning : Tomas Kåberger På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Tomas Kåberger

Utredning som Tomas Kåberger medverkat i:

Utredningen (M 1997:01) om EU:s utvidgning och analys av miljökonsekvenserna [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Utredningen (M 1997:01) om EU:s utvidgning och analys av miljökonsekvenserna


Beteckning : M 1997:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1998-03-11
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:16.
Lokal :
0

Sammansättning


Annerberg, Rolf, fr.o.m. 1997-02-04 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Blixt, Eva, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Boheman, Anders, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Brockman, Ann-Mari, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Brodin, Yngve, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Ek, Paul, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Hermanrud, Karin, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Jernnäs, Eva, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Jobin, Bengt, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Johansson, Gunnar, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Karlsson, Kersti, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Kåberger, Thomas, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Nordström, Sofie, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Olsson, Jan R, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Svidén, Ulf, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Wahlström, Bo, fr.o.m. 1997-06-03 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Veem, Katarina, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Åberg, Mats, fr.o.m. 1997-05-27 t.o.m. 1997-11-30
Sekreterare : Henriksson, Gilbert, fr.o.m. 1997-03-19 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1997:149Miljön i ett utvidgat EU.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:16
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:149 Miljön i ett utvidgat EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman