Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Vårdnadstvistutredningen (Ju 1993:13)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Vårdnadstvistutredningen (Ju 1993:13) [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1993:120 Handläggning av vårdnadstvister

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:79 Vårdnad, boende och umgänge [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 3 ♂ 3 ) :

Sol-Britt Ingemansson  []  ( Expert )
Sören Kindlund  []  ( Expert )
Ingemar Persson  []  ( Expert )
Ingrid Åkerman  []  ( Expert )
Mats Sjösten  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Vårdnadstvistutredningen (Ju 1993:13)


Beteckning : Ju 1993:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:120.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Postadress: Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. (växel) 031-10 50 00, tel. (direktval) 031-10 51 49 (sekr.).
0

Sammansättning


Bishop, Karin t.o.m. 1995-08-31
Expert : Ingemansson, Sol-Britt, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Kindlund, Sören, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Persson, Ingemar, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Åkerman, Ingrid, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-08-31
Sekreterare : Sjösten, Mats, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1995-11-06

Rapporter

SOU 1995:79Vårdnad boende umgänge
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman