Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 1993:06) om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 1993:06) om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Björn Molin  []  ( Ordförande )
Kerstin Fredga  []  ( Ledamot )
Pehr G. Gyllenhammar  []  ( Ledamot )
Claes Hellgren  []  ( Ledamot )
Ulf Jakobsson  []  ( Ledamot )
Eugenia Kazamaki-Ottersten  []  ( Ledamot )
Britt Mogård  []  ( Ledamot )
Ingrid Segerstedt-Wiberg  []  ( Ledamot )
Michael Sohlman  []  ( Ledamot )
Jan Palmstierna  []  ( Ledamot )
Gunnar Wetterberg  []  ( Ledamot )
Pernilla Ström  []  ( Sekreterare )
Arvid Wallgren  []  ( Sekreterare )
Martina Wodtke  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 1993:06) om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen)


Beteckning : Fi 1993:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-25
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:3
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Molin, Björn
Ledamot : Fredga, Kerstin
Ledamot : Gyllenhammar, Pehr G
Ledamot : Hellgren, Claes
Ledamot : Jakobsson, Ulf
Ledamot : Kazamaki-Ottersten, Eugenia
Ledamot : Mogård, Britt
Ledamot : Segerstedt-Wiberg, Ingrid
Ledamot : Sohlman, Michael
Ledamot : Palmstierna, Jan
Ledamot : Wetterberg, Gunnar
Sekreterare : Ström, Pernilla
Sekreterare : Wallgren, Arvid
Sekreterare : Wodtke, Martina

Rapporter

SOU 1994:6Sverige och Europa
En samhällsekonomisk konsekvensanalys
Bilaga 1 En anpassning till EG:s tekopolitik
Bilaga 2 Makroekonomiska chocker och ekonomisk
struktur – En jämförelse mellan Sverige och EG-
länderna
Bilaga 3 Konsekvenser av EG-medlemskapet för
jordbruket och livsmedelssektorn
Bilaga 4 Mikroekonomiska aspekter på en monetär
union
Bilaga 5 Om Sveriges inflytande i den europeiska
unionen
Bilaga 6 Sveriges offentliga sektor i Europeisk
konkurrens – konsekvenser av EES-avtalet och medlem-
skap i EG/EU
Bilaga 7 Sveriges val, EG och direktinvesteringar
Bilaga 8 Arbete och löner i Europa – svensk arbets-
marknad i EES och EU
Bilaga 9 Välfärd och levnadsvillkor i Västeuropa.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman