Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Britt Mogård På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Britt Mogård på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Britt Mogård

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Britt Mogård medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (Fi 1993:06) om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]
Utredningen (Fi 1993:06) om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1993:3
Utredningen har avgett :
SOU 1994:6 Sverige och Europa En samhällsekonomisk konsekvensanalys Bilaga 1 En anpassning till EG:s tekopolitik Bilaga 2 Makroekonomiska chocker och ekonomisk struktur - En jämförelse mellan Sverige och EG- länderna Bilaga 3 Konsekvenser av EG-medlemskapet för jordbruket och livsmedelssektorn Bilaga 4 Mikroekonomiska aspekter på en monetär union Bilaga 5 Om Sveriges inflytande i den europeiska unionen Bilaga 6 Sveriges offentliga sektor i Europeisk konkurrens - konsekvenser av EES-avtalet och medlem- skap i EG/EU Bilaga 7 Sveriges val, EG och direktinvesteringar Bilaga 8 Arbete och löner i Europa - svensk arbets- marknad i EES och EU Bilaga 9 Välfärd och levnadsvillkor i Västeuropa. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Björn Molin, landshövding
Ledamot : Kerstin Fredga, professor
Ledamot : Pehr Gyllenhammar, G dr
Ledamot : Claes Hellgren, förbundssekreterare
Ledamot : Ulf Jakobsson, chefekonom
Ledamot : Eugenia Kazamaki-Ottersten, fil.dr
Ledamot : Britt Mogård, f.d. landshövding
Ledamot : Ingrid Segerstedt-Wiberg, fil.dr
Ledamot : Michael Sohlman, verkställande direktör
Ledamot : Jan Palmstierna, departementsråd
Ledamot : Gunnar Wetterberg, departementsråd
Sekreterare : Pernilla Ström, redaktör
Sekreterare : Arvid Wallgren, fil.mag.
Sekreterare : Martina Wodtke, doktorand
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:6 Sverige och Europa – En samhällsekonomisk konsekvensanalys [ pdf |Paragraftecken ]
Konsumentpolitiska kommittén (C 1992:04) [ Avslutad 1994 ] [ Ordförande ]
Konsumentpolitiska kommittén (C 1992:04)
Departement : Civildepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1992:63.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:14 Konsumentpolitik i en ny tid. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Britt Mogård, f.d. statsråd, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Bengt Dalström, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Marie Engström, ombudsman, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Stina Gustavsson, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Inger Hestvik, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Kerstin Hjort, företagare, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Inga-Britt Johansson, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Bengt Kronblad, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Karin Pilsäter, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Mona Saint, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Göran Skogh, professor, t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Jörgen Beck-Friis, ordförande, t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Axel Edling, generaldirektör, t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Thomas Utterström, ämnessakkunnig, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Madeleine Emmervall, departementsråd, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Sven Hansson, Åke konsumentsekreterare, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Ernst Olav Holm, direktör, t.o.m. 1994-02-28
Expert : departementssekreterare Lambertz, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Ann-Christin Nykvist, departementsråd, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Anders Stenlund, direktör, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Turid Ström, avdelningschef, t.o.m. 1994-02-28
Sekreterare : Olof Karlander, pol. mag., t.o.m. 1994-02-28
Richard Lemón, byrådirektör, t.o.m. 1993-12-31
Nina Ulvelius, departementssekreterare, t.o.m. 1994-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:63 En konsumentpolitisk översyn

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:14 Konsumentpolitik i en ny tid [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman