Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Betaltjänstutredningen (Fi 1992:14)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Betaltjänstutredningen (Fi 1992:14) [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:66 Finansiella tjänster i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:69 Betaltjänster [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 3 ♂ 8 ) :

Erik Brattgård  []  ( Sakkunnig )
Hans Bäckström  []  ( Sakkunnig )
Magnus Ekman  []  ( Sakkunnig )
Harry Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Lars-Olof Thörn  []  ( Sakkunnig )
Carina Törnblom  []  ( Sakkunnig )
Peter Delden  []  ( Expert )
Eric Frieberg  []  ( Expert )
Maria Renmyr  []  ( Expert )
Agneta Frick  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Betaltjänstutredningen (Fi 1992:14) Tillkallad enligt regeringens beslut den 12 mars 1992, den 19 november 1992, den 6 maj 1993 och den 27 november 1994: Särskild utredare : M Nordström, Anders, lagman Sakkunnig : M Brattgård, Erik, hovrättsassessor M Bäckström, Hans, ekonom M Ekman, Magnus, kammarrättsråd M Karlsson, Harry, direktör M Thörn, Lars-Olof, t.f. avdelningschef K Törnblom, Carina, departementsråd Experter: M Delden, Peter, föredragande M Frieberg, Eric, hovrättsassessor K Renmyr, Maria, enhetschef Sekreterare : K Frick, Agneta, hovrättsassessor Bitr. sekreterare: M Nilsson Öhrnell, Carl Olof, hovrättsassessor Direktiven för utredningen, se dir. 1992:60,


Beteckning : Fi 1992:14
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:60, dir. 1992:95, dir. 1993:56 och dir. 1994:114.
Lokal :

Sammansättning


Nordström, Anders
Sakkunnig : Brattgård, Erik
Sakkunnig : Bäckström, Hans
Sakkunnig : Ekman, Magnus
Sakkunnig : Karlsson, Harry
Sakkunnig : Thörn, Lars-Olof
Sakkunnig : Törnblom, Carina
Expert : Delden, Peter
Expert : Frieberg, Eric
Expert : Renmyr, Maria
Sekreterare : Frick, Agneta
Nilsson, Carl Olof

Rapporter

SOU 1994:66Finansiella tjänster i förändring
SOU 1995:69Betaltjänster
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman