: : :

Lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

» Läs lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän

Förarbeten till SFS 1977:267 :
prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201

Förarbeten till lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän och ändringar i lagen

Lag (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf ], rskr 1976/77:201
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1759
Rubrik: Lag (1998:1759) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:810
Rubrik: Lag (1999:810) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2004:809
Rubrik: Lag (2004:809) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2009:990
Rubrik: Lag (2009:990) om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman