Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet ( 434 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05) [ Avslutad 2023 ]

Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2021-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:76
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2023.
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Lööw, överdirektör, fr.o.m. 2021-09-23
Sakkunnig : Carina Cronsioe, ämnesråd, fr.o.m. 2021-12-13
Sakkunnig : Christina Janzon, kansliråd, fr.o.m. 2021-12-13
Sakkunnig : Monica Johansson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-12-13
Sakkunnig : Marzia Kristensson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-12-13
Sakkunnig : Hedvig Westphal, departementssekreterare, fr.o.m. 2021-12-13
Expert : Diana Chafik, intressepolitisk utredare, fr.o.m. 2021-12-13 t.o.m. 2022-04-20
Expert : Ellinor Englund, förbundsjurist, fr.o.m. 2021-12-13
Expert : Karin Flyckt, utredare, fr.o.m. 2022-10-12
Expert : Jonas Franksson, styrelseordförande, fr.o.m. 2021-12-13
Expert : Jonathan Fransson, ekonom, fr.o.m. 2021-12-13
Expert : Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, fr.o.m. 2021-12-13
Expert : Ola Linder, intressepolitisk utredare, fr.o.m. 2022-04-21
Expert : Mike Salomaa Lindström, utredare, fr.o.m. 2021-12-13 t.o.m. 2022-10-11
Expert : David Wollein Waldetoft, rättslig expert, fr.o.m. 2021-12-13
Sekreterare : Tomas Agdalen, utredare, fr.o.m. 2021-11-15
Sekreterare : Lena Birkelöf, analytiker, fr.o.m. 2021-11-22
Sekreterare : Martin Johansson, utredare, fr.o.m. 2021-11-01
Sekreterare : Peter Sjöquist, ekonom, fr.o.m. 2021-12-01
Sekreterare : Annica Stening, jurist, fr.o.m. 2022-04-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 20 st. ♀ 11 ♂ 9 )

Lars Lööw  [] ( Särskild utredare )
Martin Johansson  [] ( Sekreterare )
Tomas Agdalen  [] ( Sekreterare )
Lena Birkelöf  [] ( Sekreterare )
Peter Sjöquist  [] ( Sekreterare )
Carina Cronsioe  [] ( Sakkunnig )
Christina Janzon  [] ( Sakkunnig )
Monica Johansson  [] ( Sakkunnig )
Marzia Kristensson  [] ( Sakkunnig )
Hedvig Westphal  [] ( Sakkunnig )
Diana Chafik  [] ( Expert )
Ellinor Englund  [] ( Expert )
Jonas Franksson  [] ( Expert )
Jonathan Fransson  [] ( Expert )
Sophie Karlsson  [] ( Expert )
Mike Salomaa Lindström  [] ( Expert )
David Wollein Waldetoft  [] ( Expert )
Annica Stening  [] ( Sekreterare )
Ola Linder  [] ( Sakkunnig )
Karin Flyckt  [] ( Expert )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2021:76 Statligt huvudmannaskap för personlig assistans [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2023:9

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2023:9?

Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05) lämnade betänkandet SOU 2023:9.

Vilka medverkade till SOU 2023:9?

Lars Lööw, Martin Johansson, Tomas Agdalen, Lena Birkelöf, Peter Sjöquist, Carina Cronsioe, Christina Janzon, Monica Johansson, Marzia Kristensson, Hedvig Westphal, Diana Chafik, Ellinor Englund, Jonas Franksson, Jonathan Fransson, Sophie Karlsson, Mike Salomaa Lindström, David Wollein Waldetoft, Annica Stening, Ola Linder och Karin Flyckt var med när betänkandet SOU 2023:9 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2023:9?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2023:9?

Betänkandet SOU 2023:9 är på 434 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman