Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag ( 360 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om redovisning enligt internationella redovisningsstandarder (Ju 2002:10) [ Avslutad 2003 ]

Utredningen om redovisning enligt internationella redovisningstandarder (Ju 2002:10)


Beteckning : Ju 2002:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2004-02-27
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-08-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:106
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Knutsson, Margit, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-08-31
Sakkunnig : Lindhe, Tobias, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sakkunnig : Lindén, Bo, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sakkunnig : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sakkunnig : Skår, Kristine, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Adrian, Helena, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Axelman, Lennart, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Burén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Fagerberg, Kerstin, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Fritz, Catarina, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Holmqvist-Larsson, Anna-Carin, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Lindbergson, Maria, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Näsman, Åke, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Pautsch, Gunvor, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Svensson, Dennis, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Törnqvist, Rolf, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sekreterare : Lundström, Ulrika, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-08-31

Rapporter

SOU 2003:71Internationell redovisning i svenska företag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 18 st. ♀ 9 ♂ 9 )

Margit Knutsson  [] ( Särskild utredare )
Tobias Lindhe  [] ( Sakkunnig )
Bo Lindén  [] ( Sakkunnig )
Stefan Pärlhem  [] ( Sakkunnig )
Kristine Skår  [] ( Sakkunnig )
Helena Adrian  [] ( Expert )
Lennart Axelman  [] ( Expert )
Anders Bengtsson  [] ( Expert )
Carl-Gustaf Burén  [] ( Expert )
Kerstin Fagerberg  [] ( Expert )
Catarina Fritz  [] ( Expert )
Maria Lindbergson  [] ( Expert )
Åke Näsman  [] ( Expert )
Gunvor Pautsch  [] ( Expert )
Dennis Svensson  [] ( Expert )
Rolf Törnqvist  [] ( Expert )
Ulrika Lundström  [] ( Sekreterare )

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2003:71

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman