: : :

Medverkande i utredning : Margit Knutsson På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Margit Knutsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Margit Knutsson medverkat i ( 7 st. ):

Entreprenörskapskommittén (Fi 2014:08) [ Avslutad 2015 ] [ Ledamot ]

Entreprenörskapskommittén (Fi 2014:08)


Beteckning : Fi 2014:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-03-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:46
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Braunerhjelm, Pontus, fr.o.m. 2014-04-03 t.o.m. 2015-02-05
Ledamot : Bruzelius, Peggy, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-05
Ledamot : Dalborg, Hans, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-05
Ledamot : Knutsson, Margit, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-05
Ledamot : Lindblad, Hans, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-05
Ledamot : Persson, Annina H, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-05
Ledamot : Åsbrink, Erik, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-05
Sakkunnig : Gustafsson, Pia, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Sakkunnig : Påhlsson, Robert, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Sakkunnig : Thoresson-Hallgren, Inga, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Carlberg, Charlotta, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : de Feudis, Isabella, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Driving, Cecilia, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Eriksson, Rickard, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Falkenhall, Björn, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Fall, Johan, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Fritsch, Annika, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Giaever, Andreas, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Hallberg, Anna, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Jacob, Michael, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Lindholm, Peter, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Lundin, Magnus, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Mattson, Viktoria, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Mihaic, Johanna, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Mild, Maria, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Nilsson, Peter, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Pleiner, Mattias, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Sahlman, Johanna, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Schwaag Seger, Sylva, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Selander, Erik, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Swarting, Odd, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : von Greiff, Jenny, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Westberg, Kalle, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Wiberg, Danliel, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Wilén Örnulf, Love, fr.o.m. 2014-09-10 t.o.m. 2015-02-05
Huvudsekreterare : Landelius, Cecilia, fr.o.m. 2014-08-15 t.o.m. 2015-02-05
Sekreterare : Engström, Per, fr.o.m. 2014-09-29 t.o.m. 2015-02-05
Sekreterare : Högberg, Andreas, fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2015-02-08
Sekreterare : Nyström, Sofi, fr.o.m. 2014-10-06 t.o.m. 2015-02-28
Biträdande huvudsekreterare:  Eklund, Johan, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2015-02-05
Biträdande huvudsekreterare:  Fahlbeck, Erik, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-02-05

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om enklare redovisning (Ju 2007:07) [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om enklare redovisning (Ju 2007:07)


Beteckning : Ju 2007:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-02
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Knutsson, Margit, fr.o.m. 2007-06-14 t.o.m. 2009-06-30
Sakkunnig : Ahlgren, Anders, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Johansson, Gabriella, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Lindén, Bo, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Nilsson, Göran, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-09-30
Sakkunnig : Roos, Mari-Ann, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Thorfinn, Louise, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig : Wälikangas, Robert, fr.o.m. 2008-06-11 t.o.m. 2009-06-06
Expert : Andersson, Roland, fr.o.m. 2008-09-03 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Berggren, Karin, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Burén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Fritsch, Annika, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-10-05
Expert : Holm, Anders, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-09-02
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Pautsch, Gunvor, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Schröder, Mats, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Segertoft, Vivi-Anne, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Törning, Eva, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sekreterare : Krantz, Johan, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2009-05-14

Rapporter

SOU 2008:67Enklare redovisning – delbetänkande
SOU 2009:46Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:78 Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:67 Enklare redovisning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:46 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om redovisning enligt internationella redovisningsstandarder (Ju 2002:10) [ Avslutad 2003 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om redovisning enligt internationella redovisningstandarder (Ju 2002:10)


Beteckning : Ju 2002:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2004-02-27
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-08-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:106
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Knutsson, Margit, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-08-31
Sakkunnig : Lindhe, Tobias, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sakkunnig : Lindén, Bo, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sakkunnig : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sakkunnig : Skår, Kristine, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Adrian, Helena, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Axelman, Lennart, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Burén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Fagerberg, Kerstin, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Fritz, Catarina, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Holmqvist-Larsson, Anna-Carin, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Lindbergson, Maria, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Näsman, Åke, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Pautsch, Gunvor, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Svensson, Dennis, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Törnqvist, Rolf, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-07-31
Sekreterare : Lundström, Ulrika, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-08-31

Rapporter

SOU 2003:71Internationell redovisning i svenska företag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:106
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta (Ju 1997:06) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta (Ju 1997:06)


Beteckning : Ju 1997:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:76 och dir. 1998:28.
Lokal :
0

Sammansättning


Svensson, Bo, fr.o.m. 1997-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Abrahamsson, Catharina, fr.o.m. 1998-05-20 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Andersson, Sten, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Broberg, Peter, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-05-19
Sakkunnig : Carlsson, Eva, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Fredby, Peter, fr.o.m. 1998-03-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Gransbo, Tord, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-03-17
Sakkunnig : Lindén, Bo, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Lindgren, Karin, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-10-21
Sakkunnig : Lundqvist, Fredrik, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Mettinger, Bengt-Allan, fr.o.m. 1998-03-18 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Schwaag, Sylvia, fr.o.m. 1997-10-22 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Shahnazarian, Hovick, fr.o.m. 1998-02-20 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Bökmark, Jan, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-03-17
Expert : Knutsson, Margit, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Moström, Birger, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Siling, Jan, fr.o.m. 1998-03-18 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Skog, Rolf, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Wallin, Sören, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Winroth, Anna-Karin, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 1998-11-30

Rapporter

SOU 1998:136Redovisning av aktiekapital
i EURO
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete i
första etappen senast den 19 december 1997 och
i andra etappen den 30 november 1998.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1997:76
Dir. 1998:28
Förmånsrättskommittén (Ju 1996:02) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Förmånsrättskommittén (Ju 1996:02)


Beteckning : Ju 1996:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2002-02-26
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1995-12-21
Direktiv för kommittén, se dir. 1995:163. 1997:26, dir. 1997:82 och dir. 1999:17
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Håstad, Torgny, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 2001-10-31
Ledamot : Berglund, Rune, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Bäck, Laila, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Börjesson, Margareta, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Erlandsson, Eskil, fr.o.m. 1997-03-13 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Granberg, Lars U, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Harding Olsson, Bengt, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Rindborg, Stig, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Rosengren, Per, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Starrin, Karin, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1997-03-12
Ledamot : Stenberg, Leif, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Zakrisson, Kristina, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Sakkunnig : Bergström, Claes, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Sakkunnig : Dahl, Mats, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1998-04-30
Sakkunnig : Kihlgren, Tuula, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Sakkunnig : Lindskog, Stefan, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 2001-10-31
Sakkunnig : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 1998-05-01 t.o.m. 2001-10-31
Sakkunnig : Petrelius, Magnus, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Andersson, Bertil, fr.o.m. 1997-08-26 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Danhard, Erik, fr.o.m. 1997-09-25 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Eklöf, Lars-Olof, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Fagerlund, Mats, fr.o.m. 1998-04-23 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Fischer, Gösta, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Fura-Sandström, Elisabet, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Knutsson, Margit, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Lennander, Gertrud, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Möller, Mikael, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Sjöstrand, Roger, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1997-09-24
Expert : Ternell, Mathias, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1998-04-22
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Wigart, Anne, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Östlund, Christer, fr.o.m. 1996-06-18
Sekreterare : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1999-02-28

Rapporter

SOU 1999:1Nya förmånsrättsregler
SOU 2001:80Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1995:163
Dir. 1997:82
Dir. 1999:17
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Försäkringsföreningsutredningen (Fi 1996:07) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Försäkringsföreningsutredningen (Fi 1996:07)


Beteckning : Fi 1996:07
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:66.
Lokal :
0

Sammansättning


Wunderman, Håkan, fr.o.m. 1996-08-29
Sakkunnig : Ewers, Lars, fr.o.m. 1996-10-22
Sakkunnig : Lagerström, Ulf, fr.o.m. 1996-10-22
Sakkunnig : Perttu, Linnéa, fr.o.m. 1996-10-22
Expert : Bergendal, Lars, fr.o.m. 1996-10-22 t.o.m. 1997-03-24
Expert : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 1997-03-25
Expert : Löfvendahl, Gunnilla, fr.o.m. 1996-10-22
Expert : Knutsson, Margit, fr.o.m. 1996-10-22 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Sundberg, Per, fr.o.m. 1997-02-01
Sekreterare : Back, Cecilia, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-01-11

Rapporter

SOU 1998:82Försäkringsföreningar – ett
reformerat regelsystem.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:66
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:82 Försäkringsföreningar – ett reformerat regelsystem [ pdf |Paragraftecken ]
Redovisningskommittén (Ju 1991:07) [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]

Redovisningskommittén (Ju 1991:07)


Beteckning : Ju 1991:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:71, dir 1992:19, dir. 1993:6, dir. 1995:121 och dir. 1996:4.
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartemenetet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00, direktval 405 48 90 (Knutsson)
01234567

Sammansättning


Ordförande : Solerud, Hans-Gunnar t.o.m. 1994-02-28
Ordförande : Bahr, Stig, fr.o.m. 1994-03-01 t.o.m. 1996-11-08
Ledamot : Rindborg, Stig t.o.m. 1996-11-08
Ledamot : Thollander, Gunnar t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Borin, Leif t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Johansson, Sven-Åke t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Linders, Göran
Sakkunnig : Lundvall, Sten t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Perttu, Linnéa t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Plogner, Kersti t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Rydén, Bengt t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Sandström, Gustaf t.o.m. 1994-05-31
Sakkunnig : Thorell, Per t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Wallin, Sören, fr.o.m. 1994-04-08 t.o.m. 1996-11-08
Sakkunnig : Winberg, Siv t.o.m. 1996-11-08
Expert : Andersson, Sten, fr.o.m. 1995-11-16 t.o.m. 1996-11-08
Expert : Bergman, Cecilia t.o.m. 1995-11-15
Expert : Engström, Annelie, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-11-08
Expert : Gavrell, Ingrid t.o.m. 1993-12-12
Expert : Johansson, Gunnar, fr.o.m. 1994-08-22 t.o.m. 1996-11-08
Expert : Johansson, Hans t.o.m. 1994-02-28
Expert : Mettinger, Bengt-Allan t.o.m. 1996-11-08
Expert : Svanberg, Johan, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-11-08
Expert : Svensson, Lars t.o.m. 1996-04-30
Expert : Söderquist, Bengt, fr.o.m. 1993-12-13 t.o.m. 1996-11-08
Expert : Thornell, Anders t.o.m. 1996-11-08
Sekreterare : Furberg, Per, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1994-07-31
Sekreterare : Knutsson, Margit, fr.o.m. 1992-02-15 t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Nyström, Eva, fr.o.m. 1993-01-11 t.o.m. 1996-11-08

Rapporter

SOU 1994:17Års- och Koncernredovisning enligt
EG-direktiv, del I och II
SOU 1995:43Sambandet Redovisning – Beskattning
SOU 1996:157Översyn av redovisningslag-
stiftningen.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 5 st. ) :

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman