Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1991:81 Fastighetsleasing – Sale and lease back

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1991:81 Fastighetsleasing – Sale and lease back ( 548 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Leasingutredningen (Ju 1988:01) [ Avslutad 1994 ]

Leasingutredningen (Ju 1988:01)


Beteckning : Ju 1988:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1995-01-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1988:15.
Lokal :
01

Sammansättning


Wieslander, Bengt t.o.m. 1994-09-18
Sakkunnig : Andersson, Lars t.o.m. 1994-09-18
Sakkunnig : Antemar, Gudrun t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Håstad, Torgny t.o.m. 1994-09-18
Sakkunnig : Persson, Ingemar, fr.o.m. 1994-03-01 t.o.m. 1994-09-18
Sakkunnig : Svanberg, Johan t.o.m. 1994-09-18
Expert : von, Åke t.o.m. 1994-09-18
Expert : Brickman, Annika t.o.m. 1994-09-18
Expert : Ekelund, Tom t.o.m. 1994-09-18
Expert : Eklund, Per t.o.m. 1994-09-18
Expert : Erlandsson, Per t.o.m. 1994-09-18
Expert : Fischer, Gösta t.o.m. 1994-09-18
Expert : Larsson, Hans t.o.m. 1994-09-18
Expert : Lundquist, Ulla t.o.m. 1994-09-18
Expert : Månsson, Claes t.o.m. 1994-08-04
Expert : Prevéus, Jan t.o.m. 1994-09-18
Expert : Thorell, Per t.o.m. 1994-09-18
Sekreterare : Lènberg, Eva t.o.m. 1994-11-30
Sekreterare : Möller, Mikael t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

SOU 1991:81Fastighetsleasing.
SOU 1994:120Finansiell leasing av lös egendom
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 19 st. ♀ 4 ♂ 15 )

Lars Andersson  [] ( Sakkunnig )
Gudrun Antemar  [] ( Sakkunnig )
Torgny Håstad  [] ( Sakkunnig )
Ingemar Persson  [] ( Sakkunnig )
Johan Svanberg  [] ( Sakkunnig )
Åke von Ajkay  [] ( Expert )
Annika Brickman  [] ( Expert )
Tom Ekelund  [] ( Expert )
Per Eklund  [] ( Expert )
Per Erlandsson  [] ( Expert )
Gösta Fischer  [] ( Expert )
Hans Larsson  [] ( Expert )
Ulla Lundquist  [] ( Expert )
Claes Månsson  [] ( Expert )
Jan Prevéus  [] ( Expert )
Per Thorell  [] ( Expert )
Eva Lénberg Karlsson  [] ( Sekreterare )
Mikael Möller  [] ( Sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1988:15 S.k. leasing av fast och lös egendom

Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:120 Finansiell leasing av lös egendom [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1991:81

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman