Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. ( Försvarsdepartementet; 42 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen grundas på :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 3 st. ):

Lagen (1994:307) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
» Läs lagen (1993:599) om radiokommunikation
Förarbeten : prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU26 Disciplinförseelser av krigsmän m.m., rskr. 1993/94:299

Alla förarbeten till lagen (1993:599) om radiokommunikation och ändringar i lagen

Lag (1993:599) om radiokommunikation
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2003‑07‑25
Ändring, SFS 1994:307
Rubrik: Lag (1994:307) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:463
Rubrik: Lag (1995:463) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 1995‑06‑01
Ändring, SFS 1997:933
Rubrik: Lag (1997:933) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1570
Rubrik: Lag (1998:1570) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: ändr. 9, 12, 13 §§; ny 9 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:576
Rubrik: Lag (1999:576) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:238
Ändring, SFS 2000:122
Rubrik: Lag (2000:122) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: upph. 7, 10 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9 a, 11, 16, 18, 19 §§
Ikraft: 2000‑04‑08 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:51 Lag om radio- och teleterminalutrustning, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:TU7 [ pdf ], rskr. 1999/2000:167, EGTL91/99 s10
CELEX-nr: 399L0005 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:547
Rubrik: Lag (2000:547) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:TU12 [ pdf ], rskr. 1999/2000:239
Ändring, SFS 2000:1251
Rubrik: Lag (2000:1251) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2003:390
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1994:520) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
» Läs lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Förarbeten : prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU26 Disciplinförseelser av krigsmän m.m., rskr. 1993/94:299

Alla förarbeten till lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1987‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1003
Rubrik: Lag (1987:1003) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9, 55 §§; ny 31 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1990:221
Rubrik: Lag (1990:221) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1990‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FöU6 [ pdf ], rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1992:1155
Rubrik: Lag (1992:1155) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:372
Rubrik: Lag (1993:372) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5 s.65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1994:520
Rubrik: Lag (1994:520) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 40, 44, 46, 47, 54, 60 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Förordningen (1994:521) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
» Läs förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Förarbeten : Jfr prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU26 Disciplinförseelser av krigsmän m.m., rskr. 1993/94:299

Ändringar i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

Förordning (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1987‑06‑01 överg.best.
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:41
Rubrik: Förordning (1990:41) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m
Omfattning: ny 54 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Ändring, SFS 1990:535
Rubrik: Förordning (1990:535) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:938
Rubrik: Förordning (1990:938) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9, 10, 49 §§
Ikraft: 1990‑11‑01
Ändring, SFS 1991:727
Rubrik: Förordning (1991:727) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1157
Rubrik: Förordning (1992:1157) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:377
Rubrik: Förordning (1993:377) om ändring iförordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5 s.65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1994:521
Rubrik: Förordning (1994:521) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: upph. 5, 6 §§, bil.; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 43, 47 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1368
Rubrik: Förordning (1994:1368) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:241
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 1993/94:112

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

Vilket utredningsbetänkande grundades prop. 1993/94:112 på?

Prop. 1993/94:112 grundades på förslagen i SOU 1993:36 Lag om totalförsvarsplikt.

Vilka författningsändringar ledde prop. 1993/94:112 till?

Prop. 1993/94:112 ledde till lagen (1994:307) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation, lagen (1994:520) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. och förordningen (1994:521) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m..

Hur många sidor har prop. 1993/94:112?

Propositionen prop. 1993/94:112 är på 42 sidor.

Vilket departement ansvarade för prop. 1993/94:112?

Försvarsdepartementet ansvarade för prop. 1993/94:112.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman