: : :

Omslaget till förarbetetProp. 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd m.m. ( 388 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen grundas på :

Omslaget till förarbetetSOU 1973:7 Trygghet i anställningen [ pdf |Paragraftecken ]

Propositionen ledde till följande författningsändring :

Lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
» Läs lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:InU36 [ pdf ], rskr 1973:351

Alla förarbeten till lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder och ändringar i lagen

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten: prop. 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:InU36 [ pdf ], rskr 1973:351
Ändring, SFS 1974:368
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1975:743
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 22, 24, 25 §§
Ändring, SFS 1977:1165
Rubrik: Lag (1977:1165) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Ändring, SFS 1980:219
Rubrik: Lag (1980:219) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:81
Rubrik: Lag (1982:81) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 6, 7, 14, 19 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1984:423
Rubrik: Lag (1984:423) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:142 om ändring i sekretesslagen (1908:100) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1984:511
Rubrik: Lag (1984:511) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 9, 12, 17, 19 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:162 om vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:367
Ändring, SFS 1985:222
Rubrik: Lag (1985:222) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1994:1689
Rubrik: Lag (1994:1689) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 a, 25 §§; nya 2 a, 3 a §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1425
Rubrik: Lag (1996:1425) om ändring i lagen (1974:13) om anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: upph. 7 a, 14 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 9, 12, 17, 19, 23 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 2007:401
Rubrik: Lag (2007:401) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 1, 2 a, 3 a, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
CELEX-nr: 31998L0059 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:414
Rubrik: Lag (2009:414) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2017:361
Rubrik: Lag (2017:361) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Propositionen kan ha lett till ändringar i även andra författningar som upphävts för länge sedan.

Propositionen förekommer i Arbetsdomstolens avgöranden

Sök efter propositionen i andra domstolars avgöranden

Omslaget till

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-09-14 av Sören Öman