Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetDir. 2020:117 Tilläggsdirektiv till utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2020:117 Tilläggsdirektiv till utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02) ( 4 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman


Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenborjan in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Warning: Undefined variable $sorenslut in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 246

Direktiv till den offentliga utredningen under Kulturdepartementet :

Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället (Ku 2020:02) [ Pågående ]

Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället (Ku 2020:02)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-10-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:113 och dir. 2020:117
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2021.
Utredningen har avgett :
SOU 2021:66 Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet
Medverkande :
Särskild utredare : Peder Liljeqvist, kammarrättslagman, fr.o.m. 2021-01-01
Expert : Jenny Borgarp, handläggare, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Björn Borschos, förvaltningschef, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Kent Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Linda Fröström, jurist, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Åsa Hole, stf. myndighetschef, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Elisabet Modée, ämnesråd, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Annika Pallvik Fransson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-02-22 t.o.m. 2021-09-19
Expert : Fredrik Sjöberg, jurist, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Ida Ståhle, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-02-22
Expert : Lars Thornberg, projektledare, fr.o.m. 2021-08-30
Sekreterare : Emma Johansson, förvaltningsrättsfiskal, fr.o.m. 2021-01-11
Sekreterare : Christina Söderbäck Hedén, hovrättsassessor, fr.o.m. 2021-01-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Peder Liljeqvist  [] ( Särskild utredare )
Emma Johansson  [] ( Sekreterare )
Christina Söderbäck Hedén  [] ( Sekreterare )
Jenny Borgarp  [] ( Expert )
Björn Borschos  [] ( Expert )
Kent Eriksson  [] ( Expert )
Linda Fröström  [] ( Expert )
Åsa Hole  [] ( Expert )
Elisabet Modée  [] ( Expert )
Annika Pallvik Fransson  [] ( Expert )
Fredrik Sjöberg  [] ( Expert )
Ida Ståhle  [] ( Expert )
Lars Thornberg  [] ( Expert )
Omslaget till dir. 2020:117

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman