Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetDir. 2010:81 Bildande av Myndigheten för kulturanalys

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2010:81 Bildande av Myndigheten för kulturanalys ( 4 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Kulturdepartementet :

Utredningen Bildande av Myndigheten för kulturanalys (Ku 2010:05) [ Avslutad 2011 ]

Utredningen Bildande av Myndigheten för kulturanalys (Ku 2010:05)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-08-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:81 och dir. 2010:136
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Delredovisning Ku2010/1573/KA, inkom den 1 oktober 2010.
Slutredovisning Ku2011/702/KA, inkom den 30 mars 2011.
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Blomberg, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Tanja von Brünken, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-30 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Michael Staff, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-30 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Lars Stenström, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-30 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Erik Peurell, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2011-03-31
Biträdande sekreterare : Annika Högland, fr.o.m. 2010-09-13 t.o.m. 2011-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Göran Blomberg  [] ( Särskild utredare )
Tanja von Brünken  [] ( Expert )
Michael Staff  [] ( Expert )
Lars Stenström  [] ( Expert )
Erik Peurell  [] ( Sekreterare )
Annika Högland  [] ( Bitr. sekreterare )
Omslaget till dir. 2010:81

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman