Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetDir. 2009:128 Tilläggsdirektiv till utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2009:128 Tilläggsdirektiv till utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02) ( 1 sida )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Utbildningsdepartementet :

Utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02) [ Avslutad 2010 ]

Utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02)


Beteckning : U 2009:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-03
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-07-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:70 och dir. 2009:128
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wennemo, Irene, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2010-04-07
Expert : Brunell, Elin, fr.o.m. 2009-10-19 t.o.m. 2010-04-07
Expert : Karlsson, Fritjof, fr.o.m. 2009-09-15 t.o.m. 2010-04-07
Expert : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2009-09-15 t.o.m. 2010-04-07
Expert : Åkerdahl, Ulrika, fr.o.m. 2009-09-15 t.o.m. 2010-04-07
Sekreterare : Kullgren, Sara, fr.o.m. 2009-09-10 t.o.m. 2010-04-08
Biträdande sekreterare : Wall, Annakarin, fr.o.m. 2009-09-10 t.o.m. 2010-04-24

Rapporter

SOU 2010:19Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Irene Wennemo  [] ( Särskild utredare )
Elin Brunell  [] ( Expert )
Fritjof Karlsson  [] ( Expert )
Tommy Larsson  [] ( Expert )
Ulrika Åkerdahl  [] ( Expert )
Sara Kullgren  [] ( Sekreterare )
Annakarin Wall  [] ( Bitr. sekreterare )
Andra utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2009:70 Lärlingsanställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:19 Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till dir. 2009:128

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman