Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2001

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2001 ( 45 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2001 ( 113 st. )

Örjan Edström, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 33.

David J. Harris och John Darcy, The European Social Charter [ The Procedural aspects of international law monograph series Vol. 25 ], andra upplagan 2001

Förlag : Transnational Publishers, Ardsley.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2003 nr 3 s. 8 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1984 av enbart David J. Harris.

Hanna Johansson, Lars Pehrson och Kerstin Ahlberg, Europabolag, arbetsrätt och kollektivavtal [ Saltsa-rapport Vol. 3 ], 2001

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 35.

Anteckningar :
Saltsa-rapport 3:2001.

Anders Kjellberg, Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige, andra upplagan 2001

Förlag : Arkiv, Lund.

Anmäld av :
Annette Thörnquist i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1998 s. 239–244 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997.

Lotta Lerwall, Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 87 ], 2001

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i SvJT 2002 s. 204–211.
Pär Hallström i Lag & Avtal 2002 nr 3 s. 34.
Svante Nycander i JT 2001–02 s. 687–693.

Einar Mo och Geir Lolleng, Internasjonale arbeidsforhold, 2001

Förlag : Cappelen, Oslo.

Anmäld av :
Peter Arnt Nielsen i TfR 2002 s. 830–835.

Bernhard Vigen, Arbeidstakeres opphavsrett – Den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold, 2001

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Harald Irgens-Jensen i Lov og Rett 2003 s. 59–64.

The Role of Unions in the Twenty-First Century (red. Tito Boeri, Agar Brugiavini och Lars Calmfors), 2001

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anmäld av :
Svante Nycander i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 35.

Collective Agreement and Competition in the EU – The Report of the COLCOM-project (red. Niklas Bruun och Jari Hellsten), 2001

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i TfR 2001 s. 914–921.
Eva Edwardsson i Lag & Avtal 2002 nr 1 s. 34.

Labour Law in the Courts – National Judges and the European Court of Justice (red. Silvana Sciarra), 2001

Förlag : Hart, Oxford.

Anmäld av :
Sören Öman i EU & arbetsrätt 2002 nr 1 s. 8.
Ruth Nielsen i Common Market Law Review 2001 s. 911–912.

Torgeir Aarvaag Stokke, Medling i de nordiska länderna i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2001 nr 2 s. 97–112

Martin Agell, Oklart om lönekartläggning i Lag & Avtal 2001 nr 6 s. 6

Arvid Andersen, Refusion for lønmodtagerkrav ved virksomhedsoverdragelse i Juristen 2001 s. 217–233

Kari Bergeius Andersen och Trond Stang, Arbeidstakers rett till selv å velge arbeidsgiver når arbeidsplassen selges i Lov og Rett 2001 s. 259–266

Gunnar Bergström, Kompromiss kan rädda AD i Lag & Avtal 2001 nr 6 s. 4

Michael Bogdan, Individuella anställningsförhållanden i Sveriges nya internationella privaträtt – En översikt i SvJT 2001 s. 845–860

Claes Borgström, Ingen ska behöva stå ensam i Lag & Avtal 2001 nr 9 s. 8

Claes Borgström, Diskriminering bör prövas i allmän domstol i Lag & Avtal 2001 nr 7 s. 4–5

Åke Bouvin, Pånyttfödda LAS-regler och begravda medbestämmandeförslag i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 9–19

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Kent Brorsson och Martin Agell, Motgång för grundrättigheter i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 20.

Niklas Bruun, Uthyrning av arbetskraft – Behövs arbetsrättslig särreglering? i FJFT 2001 s. 24–39

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Niklas Bruun, EG-rätten, den tredje vågen och dyningarna i HD i FJFT 2001 s. 543–562

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Niklas Bruun, The European Employment Strategy and the ”Acquis Communitaire” of Labour Law i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 309–324

Bo Bylund, Britanniadomen – ett juridiskt och politiskt dielmma i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 21–39

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Catharina Calleman, Befolkningskriserna och arbetsrätten i Familjeföreställningar – Om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning (red. Monica Burman och Åsa Gunnarsson), 2001, s. 251–275

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Christoffersen, Mere om negativ foreningsfrihed i UfR B 2001 s. 446–453

Anteckningar :
Jämför Caroline Heide-Jørgensen i UFR B 2001 s. 266–274 och UFR B 2002 s. 160–165 och Jonas Christoffersen i UFR B 2002 s. 276–280.

Jørgen Dalberg-Larsen, Anmälan av Lotti Ryberg-Welander, Arbetstidsregleringens utveckling – En studie av arbetstidsreglering i fyra länder, 2000 i Retfærd 2001 nr 93 s. 76–81

Anmälan av :
Lotti Ryberg-Welander; Arbetstidsregleringens utveckling – En studie av arbetstidsreglering i fyra länder, 2000.

Erik Danhard, Kollektivavtalet – ett löneregleringsinstrument med fyra dimensioner i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 41–57

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Erik Danhard, Saklig grund för anställning – Inskränkningar i anställningsrätten i Ny Juridik 2001 nr 2 s. 24–64

Paul Davies, Transfers – The UK Will Have to Make Up Its Own Mind i Industrial Law Journal 2001 s. 231–235

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EG-domstolens mål C-172/99 Liikenne.

Ronnie Eklund, ’The Chewing-Gum Directive’ – part-time work in the European Community i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 59–78

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Ronnie Eklund, Tingsrätt eller AD? i Lag & Avtal 2001 nr 4 s. 7

Ronnie Eklund, Kasta inte ut barnet med badvattnet! i Lag & Avtal 2001 nr 10 s. 8

Ronnie Eklund, En saftig anklagelse i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 8

Samuel Engblom, Equal Treatment of Employees and Self-Employed Workers i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 211–231

Mimmi Eriksson och Börje Olsson, Alkohol- och drogtester i svenskt arbetsliv i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2001 nr 4 s. 225–238

Stein Evju, Prosessmonopolet. Grunnlag og grenser i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 79–109

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Stein Evju, Collective Agreements and Competition Law. The Albany Puzzle, and van der Woude i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 165–184

Reinhold Fahlbeck, ”Firing the boss” – Om anställningsskydd för företagsledare i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 109–130

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Niklas Bruun & Jari Hellsten (red.), Collective Agreement and Competetion in the EU – The Report of the COLCOM-project, 2001 i TfR 2001 s. 914–921

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jari Hellsten (red.); Collective Agreement and Competetion in the EU – The Report of the COLCOM-project, 2001.

Reinhold Fahlbeck och Tore Sigeman, European employment and industrial relations glossary – Sweden, 2001

Förlag : Sweet & Maxwell OOPEC, London Luxembourg.

Susanne Fransson, Tillåtet jämföra äpplen och päron i Lag & Avtal 2001 nr 10 s. 7

Susanne Fransson, Fri hållning till EG-rätten i Lag & Avtal 2001 nr 6 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 51.

Bengt Furåker och Tomas Berglund, Anställdas syn på sin relation till fack och arbetsgivare i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2001 s. 5–14

Lars Gellner, AD-domar visar inte vägen i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 10

Lena Gonäs, Intressanta inblickar i partsrelationers och regleringars utveckling i EU & arbetsrätt 2001 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Lotti Ryberg-Welander; Arbetstidsregleringens utveckling – En studie av arbetstidsreglering i fyra länder, 2000.

Pär Hallström, Konstitutionellt perspektiv på arbetsrätten i EU & arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Lena Maier; EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 2000.

Ingemar Hamskär och Dan Holke, Kommissionen tolkar fel i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 4

Anita Harriman, Stöd i EG-rätten i Lag & Avtal 2001 nr 7 s. 6

Lars Harrysson, Arbetsgivare och pensioner – Industriarbetsgivarna och tjänstepensioneringen i Sverige 1900–1948, 2001

Förlag : Värpinge Ord & Text, Lund.

Ole Hasselbalch, Reform eller laden stå til – Den danske arbejdslovgivning ved årtusindskiftet i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 131–142

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Caroline Heide-Jørgensen, Negativ foreningsfrihed og de liberale erhverv i UfR B 2001 s. 266–274

Anteckningar :
Jämför Caroline Heide-Jørgensen i UFR B 2002 s. 160–165 och Jonas Christoffersen i UFR B 2001 s. 446–453 och UFR B 2002 s. 276–280.

Caroline Heide-Jørgensen, Den negative foreningsfrihed og de danske liberale erhverv – statslig organisationstvang i strid med grundrettighederne i UfR B 2001 s. 266–274

Anna Holmgren, Positiv särbehandling – och demokrati, rättvisa och jämställdhet i Retfærd 2001 nr 92 s. 75–92

Lars Holo, Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21, andra upplagan 2001

Förlag : Tiden, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 1988.

Tommy Isidorsson, Striden om tiden – Arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv [ Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg Vol. 30 ], 2001

Förlag : Historiska institutionen i Göteborg, Göteborg.

Gert Willerslev Jakobsen, Ligebehandlingslovens anvendelse ved afskedigelse af lønmodtagere på grund af graviditetsfremmende foranstaltninger i UfR B 2001 s. 291–296

Atle Sønsteli Johansen, Anmälan av Lena Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 2000 i Retfærd 2001 nr 93 s. 82–85

Anmälan av :
Lena Maier; EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 2000.

Atle Sønsteli Johansen, Competition Law and Collective Agreements — the Municipal Pension Scheme Presented for the EFTA Court i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 93–100

Hanna Johansson, Medinflytande i Europabolag – MBL skall fortfarande tillämpas i Sverige i EU & arbetsrätt 2001 nr 4 s. 2

Pia Justesen, Lighedskravet for etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked i Juristen 2001 s. 387–393

Kent Källström, Skilj på individ och part i avtal i Lag & Avtal 2001 nr 4 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 20.

Kent Källström, Pålitligt i aktuellt ämne i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 33

Anmälan av :
Susanne Fransson; Lönediskriminering, 2000.

Jens Karlsson, Dumpning kan diskvalificera i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 6

Michaël Koch, Tio år med lagen om skydd för företagshemligheter i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 153–166

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Jens Kristiansen, Staten som arbejdsgiver i Staten i forandring – Københavns Universitet Årsskrift 2000 (red. Hanne Petersen, Henning Koch och Pernille Boye Koch), 2001, s. 165–178

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Dorthe Borggaard Kristoffersen, Overført ferie i Juristen 2001 s. 240–247

Sylvaine Laulom, Eus arbetsrätt behandlad i sitt nationella och internationella sammanhang i EU & arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Ruth Nielsen; European Labour Law, 2000.

David Lewis, Whistleblowing at Work – On What Principles Should Legislation Be Based? i Industrial Law Journal 2001 s. 169–193

Karin Lundström, Argumentationsstrukturen i EU-domstolens mål om könsdiskriminering i Retfærd 2001 nr 95 s. 46–58

Jonas Malmberg, Något om diskrimineringsförbud i arbetsrätten i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 167–183

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Nina Melsom, Ny lov om personopplysninger – noen arbeidsrettslige problemstillinger i Tidsskrift for forretningsjus 2001 s. 381–395

Einar Mo, Anmälan av Gerd Engelsrud, Styring og vern – Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner, 1999 i TfR 2001 s. 568–575

Anmälan av :
Gerd Engelsrud; Styring og vern – Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner, 1999.

Gillian S. Morris, Fundamental Rights – Exclusion by Agreement? i Industrial Law Journal 2001 s. 49–71

Alan C. Neal, Public Sector Industrial Relations — Some Developing Trends i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 233–263

Ruth Nielsen, Kollektive aftaler i EU retligt perspektiv i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 185–195

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Ruth Nielsen, Frågan om jämförbarhet är en bevisfråga i EU & arbetsrätt 2001 nr 4 s. 3

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 76.

Ruth Nielsen, Kollektive overenskomster og konkurrenceretten i UfR B 2001 s. 27–32

Claes Nordlöf, Fackets roll tveksam i Lag & Avtal 2001 nr 3 s. 6

Anders Nordström, Förbudet mot uppsägning vid övergång av verksamhet i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 197–210

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Ann Numhauser-Henning, Swedish Sex Equality Law before the European Court of Justice i Industrial Law Journal 2001 s. 121–126

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Tham-professurerna, EG-domstolens dom den 6 juli 2000 i mål C-407/98.

Ann Numhauser-Henning, Lagstiftning eller självreglering i arbetsrätten? Svaret är både ock i SvJT 2001 s. 314–325

Ann Numhauser-Henning, Flexible Qualification – A Key to Labour Law? i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 101–116

Birgitta Nyström, Överlåtelsedirektivets tillämpning vid övergång av offentlig verksamhet i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 211–233

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Erland Olauson och Håkan Meijer, Borgström stöder gammalt nyliberalt krav i Lag & Avtal 2001 nr 10 s. 4–5

Sören Öman, Arbetsgivares behandling av personuppgifter i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 413–427

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Sören Öman, Yttrandefrihet för privatanställda [ Departementsserien (Ds) Vol. 9 ], 2001

Anteckningar :
Ds 2001:9.

Karl Pfeifer, Olycksfall i arbetet i Lag & Avtal 2001 nr 4 s. 4

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 26.

Einar Østerdahl Poulsson, Arbeidstakers rett til selv å velge arbeidsgiver når arbeidsplassen selges – Replikk til Kari Bergeius Andersen og Trond Stang (Lov og Rett 2001 s. 259–266) i Lov og Rett 2001 s. 566–569

Steen A. Rasmussen, Interessevoldgift i UfR B 2001 s. 345–349

Olle Rimsten, ”Lagen har ingen herre” i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 235–254

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Mia Rönnmar, Redundant Because of Lack of Competence? Swedish Employees in the Knowledge Society i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001 s. 117–138

Stefan Ruben, Fler mål till allmän domstol i Lag & Avtal 2001 nr 10 s. 6

Sven-Hugo Ryman, Minnen från Arbetsdomstolen i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 255–269

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Anders Sandgren, Att processa i Arbetsdomstolen i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 271–288

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Tore Sigeman, Information om anställningsvillkor i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 289–315

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Tore Sigeman, Zur Umsetzung der Nachweis-Richtlinie in nationales Recht i Recht der Arbeit 2001 nr 5, Sonderbeilage s. 39–45

Ove Sköllerholm, Rättsligt och mänskligt – AD i praktiken i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 317–327

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Lena Svenæus, Omöjlig uppgift för AD i Lag & Avtal 2001 nr 4 s. 6

Lena Svenæus, Användbar och inspirerande avhandling om lönediskriminering i EU & arbetsrätt 2001 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Susanne Fransson; Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, 2000.

Gustav Svensson, Rättssäkerhet och makt – Om tillämpningen av avvägningsnormer i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 329–347

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Lars Sydolf, Begreppet tillräckliga kvalifikationer i Arbetsdomstolens rättstillämpning i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 349–365

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Lars Sydolf, Avsked och uppsägning av personliga skäl, 2001

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Lars Sydolf, Arbetsgivaren som åklagare i Ny Juridik 2001 nr 4 s. 7–22

Gudmund Toijer, Några reflexioner kring det statliga arbetsgivarbegreppet i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 367–380

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Lars Viklund, Avskedande eller uppsägning p g a engångs- eller impulsbrottslighet – Är ADs praxis rimlig? i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 381–395

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Lars Viklund, AD bör reformeras i Lag & Avtal 2001 nr 9 s. 4

Erik Werlauff, Frihedsrettigheders virkning mellem private i UfR B 2001 s. 261–265

Peter Wetterstein, Säkringsåtgärder och fartygsblockader – HD:s avgörande 2000:94 i FJFT 2001 s. 357–375

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : HD 2000:94.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ola Wiklund och Alexander Gottsén, Begäran avslogs felaktigt i Lag & Avtal 2001 nr 9 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 76.

Anders Wilhelmsson, LAS tillämplighet på företagsledare i Affärsjuridiska uppsatser 1998/1999, 2001, s. 387–491

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sanna Wolk, Hyrda arbetstagares upphovsrätt i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2001 s. 210–217

Sten Åke Zethræus, Konkurrensklausuler i anställningsavtal – särskilt vid kunskapsföretag – ett försök till rättslägesbeskrivning i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 397–411

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

2001 ( 1 st. )

Arbetsgivarpolitikutredningen ( 2001–2002 )

Arbetsmarknadsrätt ]

Departement : Justitiedepartementet ( Ju 2001:02 )

Ordförande / Utredare : Gunnar Holmgren

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

» Utredningsdirektiven (dir. 2001:16)

» Betänkandet SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering

En särskild utredare skall utvärdera den arbetsgivarpolitiska reform på det statliga området som genomfördes den 1 juli 1994.

Utredaren skall därvid

  • bedöma effekterna av den arbetsgivarpolitiska delegeringen på lönebildningen, personalförsörjningen och andra personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
  • granska den teknik som används för justering av lönekostnadsdelen i myndigheternas förvaltningsanslag,
  • kartlägga och redovisa eventuella oklarheter i fråga om fördelningen av befogenheter inom det arbetsgivarpolitiska området mellan regeringen, Arbetsgivarverket och myndigheterna och lämna förslag till eventuella åtgärder.

Läs mer

Dela :