Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 1990

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

Arbetsrättslig litteratur 1990 ( 24 st. )

Uday Dokras, The Act on Codetermination at Work – an Efficacy Study, 1990

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Anmäld av :
Sten Edlund i JT 1990–91 s. 342–345.

Birgitta Nyström, Medling i arbetstvister – en rättslig studie av det svenska systemet i jämförande nordiskt perspektiv, 1990

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Håkan Göransson i JT 1990/91 s. 714–723.

Sten Andersson, Mellan Åkarp och Saltsjöbaden – En studie av arbetsfredsfrågan i minoritetsparlamentarismens Sverige 1923–1928 [ Stockholm Studies in History Vol. 41 ], 1990

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Michael Bogdan, Lagändring av liten betydelse i Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 27–29

Niklas Bruun, Boel Flodgren, Marit Halvorsen, Håkan Hydén och Ruth Nielsen, Den nordiska modellen – Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden – nu och i framtiden, 1990

Förlag : Liber, Malmö.

H. G. Carlsen, Om ”fri bil” i fratrædelsessituationer i UfR B 1990 s. 353–355

Stellan Gärde, AD har inte hängt prislapp runt förtroendevaldas hals i Lag & Avtal 1990 nr 2 s. 32

Anteckningar :
Replik till Lars Lunning.

Mats Glavå och Dennis Töllborg, Arbetsrätt – Kollektiva spelregler. Medbestämmande. Begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten, 1990

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Håkan Göransson, Hidden Clauses in Collective Agreements – The Case Law of the Swedish Labour Court i Scandinavian Studies in Law Volume 34 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 34 ], 1990, s. 93–113

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Hans Gullberg och Rune Thomsson, Arbetsmiljösekretess – Tillgång till information – Regler om tystnadsplikt, 1990

Förlag : Publica, Stockholm.

Henning Jakhelln, Avskjed av lærere m.fl. etter grunnskolelovens regler i – den urett som ikke rammer deg selv – Festskrift til Anders Bratholm 70 år, 1990, s. 353–366

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kent Källström, Anmälan av Håkan Lavén; Arbetstagare i styrelser i SvJT 1990 s. 311–314

Anmälan av :
Håkan Lavén; Arbetstagare i styrelser.

Kent Källström och Tore Sigeman, Komparativ nordisk arbetsrätt i huvuddrag – Sammanfattning av en komparativ studie av arbetsrätten i Norden: Viktigare olikheter jämte synpunkter på harmoniseringsbehov [ Nord Vol. 93 ], 1990

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, Nord 1990:93.

Ruth Nielsen, Den svenska jämställdhetslagstiftningen i europeiskt perspektiv – Rapport utarbetad för JämO, 1990

Förlag : Allmänna förlaget, Stockholm.

Ruth Nielsen, EF’s betydning for værnet af grundlæggende rettigheder i arbejdslivet i TfR 1990 s. 550–591

Edvard Nilsson, Ideell skada – ersättningsrätt och ersättningsnivå i Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den 22.-24. august 1990. Del 1., 1990, s. 105–150

Erland Olauson, Sigemans slutsatser saknar stöd i domen i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25

Anteckningar :
Replik till Tore Sigeman i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 22–23.

Lars Pehrson, Anders Victorin och Nils Mattson, Internationella företagsförvärv och -etableringar – konkurrens-, arbets- och skatterätt i nordiska och europeiska förhållanden i Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den 22.-24. august 1990. Del 1., 1990, s. 173–229

Sven-Hugo Ryman, Högsta domsmakten ur ett arbetsrättsligt perspektiv i Högsta domsmakten under 200 år (red. Rolf Nygren), 1990, s. 249–266

Förlag : Nerenius & Santérus, Stockholm.

Anteckningar :
Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum.

Tore Sigeman, Hur hindra utländsk låglönekonkurrens? i Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 26–27

Anteckningar :
Replik till Erland Olauson i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25.

Tore Sigeman, EG-dom övertolkas – Inte fritt fram genomdriva svenska kollektivavtal i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 22–23

Anteckningar :
Jämför Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25 och Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 26–27.

Tore Sigeman, Ole Hasselbalch, Antti Suviranta, Stein Evju och Arnmundur Backman, Arbetsrätten i Norden [ Nord Vol. 42 ], 1990

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, Nord 1990:42.

Anders Victorin, Internationale virksomhedsoverdragelser og etableringer i Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den 22.-24. august 1990. Del 1., 1990, s. 193–216

Anders Victorin, Förtäckta och okonventionella stridsåtgärder i arbetsrätten i SvJT 1990 s. 321–338

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

1990 ( 1 st. )

Statens bidragsgivning till ungdomsorganisationer ( 1990 )

Övrigt ]

Departement : Civildepartementet

Ordförande / Utredare : Carin Götblad Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Utredare

» Utredningens direktiv i form av regeringsuppdrag till Statens ungdomsråd

» Betänkandet Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

I budgetpropositionen 1989/90 har regeringen bl a anmärkt att statens ungdomsråd kommer att få ett särskilt uppdrag att föreslå nya regler för fördelningen av bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet (prop 1989/90:100 bilaga 15 sid 146 ff). Regeringen har sedan i beslut 1990‑01‑25 uppdragit åt statens ungdomsråd att utreda och lämna förslag till en reformering av statsbidraget till central och lokal ungdomsverksamhet.

Kansliet vid statens ungdomsråd har av rådet fått i uppdrag att utreda och lämna förslag i enlighet med utredningsdirektiven. Utredningen har utförts av bidragssekreteraren Carin Götblad och hovrättsfiskalen Sören Öman. Läs mer

Dela :