: : :

Medverkande i utredning : Urban Kärrmarck

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Urban Kärrmarck

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Urban Kärrmarck medverkat i ( 4 st. ):

Nya el- och gasmarknadsutredningen (N 2009:04) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Nya el- och gasmarknadsutredningen (N 2009:04)


Beteckning : N 2009:04
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-07
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:21 och dir. 2010:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nyberg, Håkan, fr.o.m. 2009-04-16 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Gremlin, Mari, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Gustafsson, Lars, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Heldt, Iris, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Kärrmarck, Urban, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Lindholm, Andreas, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Morén, Göran, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Persson, Bertil, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Resvik, Birgitta, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Simón, Christina, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Sundqvist, Thomas, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Thorstensson, Magnus, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Expert : Öhnell, Johan, fr.o.m. 2009-08-27 t.o.m. 2010-05-03
Huvudsekreterare : Römpötti, Marie, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2010-05-03
Sekreterare : Fernqvist, Kajsa, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-05-03
Sekreterare : Rosenberg, Camilla, fr.o.m. 2009-09-16 t.o.m. 2010-05-03

Rapporter

SOU 2010:30Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas – Fortsatt europeisk harmonisering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Biogasutredningen (N 1998:02) [ Avslutad 1999 ] [ Sekreterare ]

Biogasutredningen (N 1998:02)


Beteckning : N 1998:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-14
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:33.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Englund, Svante, fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 1999-04-09
Expert : Andersson, Lars, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Andersson, Tom, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Blad, Bengt, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Edman, Stefan, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Hådell, Olof, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Ingerup, Marie, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Kolare, Irene, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Kärrmarck, Urban, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-04-09
Expert : Norén, Alexandra, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Perby, Harald, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Expert : Pettersson, Hans, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-03-24
Sekreterare : Kärrmarck, Urban t.o.m. 1999-04-10

Rapporter

SOU 1998:157Biogas som fordonsbränsle
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:33
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:157 Biogas som fordonsbränsle [ pdf |Paragraftecken ]
1993 års oljelagringsutredning (N 1993:02) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

1993 års oljelagringsutredning (N 1993:02)


Beteckning : N 1993:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:18 och dir. 1994:9.
Lokal :
012

Sammansättning


Johansson, Bengt A W t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Albinsson, Harry t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Dahlgren, Lars t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Edin, Karl-Axel t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Nordin, Tommy t.o.m. 1994-08-31
Expert : Balsvik, Gunnar t.o.m. 1994-03-01
Expert : Engqvist, Ingvar t.o.m. 1994-03-01
Expert : Hellgren, Lars t.o.m. 1994-08-31
Expert : Kärrmark, Urban, fr.o.m. 1994-03-01 t.o.m. 1994-08-31
Expert : Sundin, Åke t.o.m. 1994-08-31
Expert : Sylvén, Eva t.o.m. 1994-08-31
Expert : Thyberg, Jan t.o.m. 1994-08-31
Expert : Toresson, Bengt, fr.o.m. 1994-03-01 t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Hjalmarsson, Åke t.o.m. 1994-08-31

Rapporter

SOU 1993:87Beredskapslagring av olja
SOU 1994:116Skyldighet att lagra olja och kol
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1993:18
Dir. 1994:9
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:87 Beredskapslagring av olja [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:116 Skyldighet att lagra olja och kol [ pdf |Paragraftecken ]
Ellagstiftningsutredningen (N 1992:04) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Ellagstiftningsutredningen (N 1992:04)


Beteckning : N 1992:04
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-19
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:39, 1993:93 och 1994:119.
Lokal :
0

Sammansättning


Söderberg, Olof t.o.m. 1995-12-31
Sakkunnig : Andersson, Nils t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Cleverdal, Per t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Eriksson, Jan t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Liljegren, Ronald, fr.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Persson, Bertil, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Peterson, Tore t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Svahn, Hans t.o.m. 1995-12-31
Expert : Balsvik, Gunnar t.o.m. 1994-01-23
Expert : Brändström, Age, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1995-10-31
Expert : Gunnarsson, Ulf t.o.m. 1995-10-31
Expert : Hellner, Cecilia t.o.m. 1995-10-31
Expert : Kärrmark, enhetschef t.o.m. 1995-06-30
Expert : Nöu, Jaak t.o.m. 1995-10-31
Expert : Olander, Hans t.o.m. 1995-10-31
Expert : Pärnerteg, Folke t.o.m. 1995-06-30
Expert : Sahlberg, Per-Åke, fr.o.m. 1995-01-24 t.o.m. 1995-10-31
Expert : Samuelsson, Jan t.o.m. 1994-08-21
Expert : Sundin, Åke t.o.m. 1995-06-30
Expert : Sävström, Ulf t.o.m. 1994-06-12
Expert : Thyberg, Jan t.o.m. 1995-06-05
Expert : Toresson, Bengt, fr.o.m. 1994-01-24 t.o.m. 1995-10-31
Expert : Wehlin, Hans t.o.m. 1995-06-30
Expert : Weihe, Anders, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1995-10-31
Sekreterare : Gustafsson, Gunilla t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Jönsson, Kent, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-11-30
Sekreterare : Persäter, William t.o.m. 1994-12-31
Molin, Staffan t.o.m. 1995-01-31
Rydén, Ingemar t.o.m. 1994-08-31
Svensson, Helen, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1995-12-14
Weihe, Anders, fr.o.m. 1994-05-16 t.o.m. 1994-12-31
Zaar, Harriet t.o.m. 1994-12-31

Rapporter

SOU 1993:68Elkonkurrens med nätmonopol
Delbetänkande
SOU 1995:51Elförsörjning i ofred. Delbetänkande
SOU 1995:108Ny ellag. Slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:39
Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:68 EU-konkurrens med nätmonopol [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:51 Elförsörjning i ofred [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:108 Ny ellag [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman