: : :

Medverkande i utredning : Unto Komujärvi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Unto Komujärvi

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Unto Komujärvi medverkat i:

Krigsförsäkringsutredningen (Fi 1991:01) [ Avslutad 1994 ] [ Sekreterare ]

Krigsförsäkringsutredningen (Fi_1991:01)


Beteckning : Fi 1991:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-25
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:12
Lokal :
0

Sammansättning


Gabrielsson, Edmund
Expert : Beskow, Anders
Expert : Fredriksson, Bengt
Expert : Granmar, Jan
Expert : Nestén, Yngve
Expert : Söderström, Richard
Expert : Wikstad, Nils
Sekreterare : Komujärvi, Unto

Rapporter

SOU 1994:130Försäkring under krigsförhållanden.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:12
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:130 Försäkring under krigsförhållanden [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman