: : :

Medverkande i utredning : Ulrika Kullman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ulrika Kullman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ulrika Kullman medverkat i ( 2 st. ):

Friskolekommittén (U 2011:04) [ Avslutad 2013 ] [ Sekreterare ]

Friskolekommittén (U 2011:04)


Beteckning : U 2011:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-14
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:68, dir. 2012:101, dir. 2013:24, dir. 2013:42 och dir. 2013:69
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Leijonborg, Lars, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Acketoft, Tina, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Baylan, Ibrahim, fr.o.m. 2012-03-13 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Carlsson, Ulrika, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Damberg, Mikael, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-03-12
Ledamot : Dinamarca, Rossana, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Eclund, Annika, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Jomshof, Richard, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Malmström, Louise, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Pertoft, Mats, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Pålsson, Margareta, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-07-23
Ledamot : Tobé, Tomas, fr.o.m. 2012-07-24 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Öholm, Oskar, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Caryll, Maria, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-03-01
Expert : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2011-11-14 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Sandström, Christina, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Werner, Lars, fr.o.m. 2012-01-31 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Åkerdal, Ulrika, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-01-30
Sekreterare : Andersson, Charlotte, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Kullman, Ulrika, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Svenander, Linnea, fr.o.m. 2013-06-14 t.o.m. 2013-07-31

Rapporter

SOU 2013:56Friskolorna i samhället
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:56 Friskolorna i samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09) [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst(Ju 2008:09)


Beteckning : Ju 2008:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:44
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Skarhed, Anna, fr.o.m. 2008-04-24 t.o.m. 2010-07-31
Expert : Ehrenborg-Staffas, Kristina, fr.o.m. 2008-07-09 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Hedlund, Eva, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Holmberg, Stina, fr.o.m. 2008-07-09 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Holmqvist, Lena, fr.o.m. 2010-03-16 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Paulsson, Mats, fr.o.m. 2008-07-09 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Stetler, Gunnar, fr.o.m. 2008-07-09 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Sundell, Knut, fr.o.m. 2008-07-09 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Wahlberg, Kajsa, fr.o.m. 2008-07-09 t.o.m. 2010-07-02
Expert : Wirlée, Sofia, fr.o.m. 2008-07-09 t.o.m. 2010-07-02
Sekreterare : Eneljung, Robert, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2010-03-31
Sekreterare : Kullman, Ulrika, fr.o.m. 2010-04-07 t.o.m. 2010-07-31

Rapporter

SOU 2010:49Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst – En utvärdering 1999-2008 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman