: : :

Medverkande i utredning : Ulf Lagerström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ulf Lagerström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ulf Lagerström medverkat i ( 2 st. ):

Försäkringsföreningsutredningen (Fi 1996:07) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

Försäkringsföreningsutredningen (Fi 1996:07)


Beteckning : Fi 1996:07
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:66.
Lokal :
0

Sammansättning


Wunderman, Håkan, fr.o.m. 1996-08-29
Sakkunnig : Ewers, Lars, fr.o.m. 1996-10-22
Sakkunnig : Lagerström, Ulf, fr.o.m. 1996-10-22
Sakkunnig : Perttu, Linnéa, fr.o.m. 1996-10-22
Expert : Bergendal, Lars, fr.o.m. 1996-10-22 t.o.m. 1997-03-24
Expert : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 1997-03-25
Expert : Löfvendahl, Gunnilla, fr.o.m. 1996-10-22
Expert : Knutsson, Margit, fr.o.m. 1996-10-22 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Sundberg, Per, fr.o.m. 1997-02-01
Sekreterare : Back, Cecilia, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-01-11

Rapporter

SOU 1998:82Försäkringsföreningar – ett
reformerat regelsystem.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:66
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:82 Försäkringsföreningar – ett reformerat regelsystem [ pdf |Paragraftecken ]
Begravningsverksamhetskommittén (C 1995:12) [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]

Begravningsverksamhetskommittén (C 1995:12)


Beteckning : C 1995:12
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:162.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Svärd, Anders, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Carlsson, Birgitta, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : El-Khabiry, Ashraf, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Englund, Peter, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Hillerström, Marja, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Karlsson, Monika, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Lundberg, Lars-Åke, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Paulsson, Ingvar, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Segerström, Eva, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Torgersson, Susann, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Åkerhielm, Anna, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Blomqwist, Ingvar, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Erman, Bengt, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Lagerström, Ulf, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Sandström, Lena, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Swahn, Per, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Marinder, Jan-Henrik, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Norsell, Anders, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Wikman, Carina, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Grerot, Elisabeth, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-30

Rapporter

SOU 1997:42Begravningsverksamheten
- slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:162
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:42 Staten och trossamfunden – Begravningsverksamheten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman