: : :

Medverkande i utredning : Tore Landahl På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Tore Landahl

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Tore Landahl medverkat i:

Markersättningsutredningen (Ju 1994:10) [ Avslutad 1996 ]

Markersättningsutredningen (Ju 1994:10)


Beteckning : Ju 1994:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1994:80.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 57 00, direktval 040-35 58 07 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Landahl, Tore, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1996-04-30
Sakkunnig : Andersson, Bo, fr.o.m. 1995-01-04 t.o.m. 1996-04-30
Sakkunnig : Bonde, Fredrik, fr.o.m. 1995-01-04 t.o.m. 1996-04-30
Sakkunnig : Dahlsjö, Anders, fr.o.m. 1995-01-04 t.o.m. 1996-04-30
Sakkunnig : Hornsved, Guldner, fr.o.m. 1995-01-04 t.o.m. 1996-04-30
Sakkunnig : Ljungqvist, Bengt, fr.o.m. 1995-01-04 t.o.m. 1996-04-30
Sakkunnig : Locrantz, Olof, fr.o.m. 1995-01-04 t.o.m. 1996-04-30
Expert : Andersson, Sten, fr.o.m. 1995-01-04 t.o.m. 1996-04-30
Sekreterare : Adolfsson, Katarina, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-06-18

Rapporter

SOU 1996:45Presumtionsregeln i expropria-
tionslagen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:80
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:45 Presumtionsregeln i expropriationslagen [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman