: : :

Medverkande i utredning : Thomas Persson På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Thomas Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Thomas Persson medverkat i ( 3 st. ):

Uppdrag om lärares administrativa arbete (U 2012:E)
Uppdrag om lärares administrativa arbete (U 2012:E)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-10-12
Direktiv för uppdraget, se Dnr U2012/5725/SAM
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 21 november 2013.
Medverkande :
Gastón Fernández Palma, jurist, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2013-11-21
Thomas Persson, utbildningsdirektör, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-11-21
Cecilia Sandberg, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2013-11-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01) [ Avslutad 2002 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01)


Beteckning : SB 2000:01
Departement : Statsrådsberedningen
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-05-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:38, dir. 2001:18 och dir. 2001:98
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Dunér, Inger, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-11
Sakkunnig : Aguierre-Bianchi, Claudio, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Eilemar, Birgitta, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Färm, Håkan, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Gustafsson, Inge, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Hansen, Simon, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Larsson, Ulf, fr.o.m. 2002-02-07 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Sjöberg Petersén, Gunilla, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Svedin, Bo, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sakkunnig : Ulfhielm, Carl-Gerhard, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-03-04
Sekreterare : Lindé, Lena, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-02-28
Sekreterare : Persson, Thomas, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-02-28
Sekreterare : Sjöman, Anna, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-03-11
Sekreterare : Svärd, Anders, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-02-28
Sekreterare : Örnulf, Lars, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2002-02-28

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2000:38
Dir. 2001:18
Dir. 2001:98
Arbetsgrupp för försöksverksamhet med slopad timplan (U 1998:C) [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp för försöksverksamhet med slopad timplan (U 1998:C)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Medverkande :
Ordförande : Eva Edström-Fors, departementsråd, fr.o.m. 1998-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Ragnar Eliasson, skolråd, fr.o.m. 1998-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Berit Hörnqvist, skolråd, fr.o.m. 1998-08-27 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Margareta Linell, undervisningsråd, fr.o.m. 1998-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Thomas Persson, grundskolechef, fr.o.m. 1998-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Per Thalin, förvaltningschef, fr.o.m. 1998-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Sakkunnig : Lars Borg, rådman, fr.o.m. 1998-08-26
Sakkunnig : Annica Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-08-27 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Ingrid Lindskog, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Eva Wallberg, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1998-06-17 t.o.m. 1998-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman