: : :

Medverkande i utredning : Sven Landelius

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sven Landelius

Utredning som Sven Landelius medverkat i:

Utredningen om höghastighetsbanor (N 2008:14) [ Avslutad 2009 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om höghastighetsbanor (N 2008:14)


Beteckning : 2008:14
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-10
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:156
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Malm, Gunnar, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Andersson, Peter, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Blomdahl, Anna, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Ericsson, Agneta, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Feldhusen, Kristina, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Hultkrantz, Lars, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Hellgren, Birgitta, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Landelius, Sven, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Nordlander, Ola, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Rode, Hans, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Sundling, Jan, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Sakkunnig : Thune Hedström, Reigun, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-09-14
Huvudsekreterare : Andersson, Nina, fr.o.m. 2009-02-18 t.o.m. 2009-09-27
Sekreterare : Sundgren, Sara, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2009-09-15

Rapporter

SOU 2009:74Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:156 Höghastighetsbanor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman