: : :

Medverkande i utredning : Stephan Källmén

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Stephan Källmén

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Stephan Källmén medverkat i ( 3 st. ):

Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och TysklandOrgan inom Regeringskansliet


Beteckning : Fö 2001:B
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-05-31
Direktiv för exekutivkommittén, se regeringsbeslut den 31 maj 2001
Lokal : Försvarsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 10 00
Exekutivkommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

Sammansättning


Ledamot : Anderberg, Bengt, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14
Ledamot : Bäckström, Johan, fr.o.m. 2008-03-01
Ledamot : Böhlin, Birgitta, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-12-19
Ledamot : von Hacht, Åsa, fr.o.m. 2005-09-15 t.o.m. 2008-03-13
Ledamot : Hanson, Stefan, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-07-31
Ledamot : Hedén, Arne, fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2004-08-09
Ledamot : Hedskog, Björn, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-03-27
Ledamot : Hult, Gunnar, fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2012-06-24
Ledamot : Hällkvist, Peter, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-12-12
Ledamot : Källmén, Stephan, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Landby, Per, fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2008-02-29
Ledamot : Levin, Magnus, fr.o.m. 2003-03-28 t.o.m. 2005-06-19
Ledamot : Lundberg, Peter, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-09-14
Ledamot : Lövgren, Jan-Erik, fr.o.m. 2007-12-01
Ledamot : Malmer, Barbro, fr.o.m. 2004-08-10
Ledamot : Nylander, Leif, fr.o.m. 2003-03-28
Ledamot : Raeder, Johan, fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-10-28
Ledamot : Rensfeldt, Leif, fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-31
Ledamot : Roth, Håkan, fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-01
Ledamot : Sandek, Alf, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-09-28
Ledamot : Schlyter, Carl-Mikael, fr.o.m. 2001-06-26
Ledamot : Sjöborg, Anders, fr.o.m. 2012-06-25
Ledamot : Stenholm, Lars, fr.o.m. 2005-06-20
Ledamot : Wallander, Bo, fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2003-03-27
Ersättare : Andersson, Svante, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-06-19
Ersättare : Blomgren, Per-Åke, fr.o.m. 2009-06-02
Ersättare : Bäck, Göran, fr.o.m. 2009-12-22 t.o.m. 2010-07-31
Ersättare : Ekdahl, Birte Giesel, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01
Ersättare : Jonasson, Kjell A., fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-12-31
Ersättare : Hanson, Stefan, fr.o.m. 2001-09-11 t.o.m. 2007-12-01
Ersättare : Hedskog, Björn, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01
Ersättare : Holmström, Peter, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01
Ersättare : Langemar, Göran, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-12-31
Ersättare : Lubrán, Nina, fr.o.m. 2010-08-23 t.o.m. 2011-01-14
Ersättare : Näsström, Staffan, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01
Ersättare : Olsson, Daniel, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14
Ersättare : Savelli, Andreas, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2009-12-22
Ersättare : Tjäder, Thomas, fr.o.m. 2002-04-15
Ersättare : Waern, Martin, fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2009-06-01
Ersättare : Wilén, Christina, fr.o.m. 2011-01-15

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Säkerhetsskyddsutredningen (Ju 1993:09) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Säkerhetsskyddsutredningen (Ju 1993:09)


Beteckning : Ju 1993:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-04-26
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:81 och 1993:123.
Lokal :
0

Sammansättning


Börjesson, Mats, fr.o.m. 1993-08-31 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Egerstedt, Olof, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Hedström, Anne-Marie, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Källmén, Stefan, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Rekke, Nils, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Strid, Olof, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Svensson, Tommy, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Söderlöw, Göran, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Sekreterare : Kärrlander, Nils, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1995-01-31
Sekreterare : Rekke, Nils t.o.m. 1994-10-31

Rapporter

SOU 1994:149Säkerhetsskydd
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:81
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:149 Säkerhetsskydd [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fi 1993:11) om statliga myndigheters avtal [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Utredningen (Fi 1993:11) om statliga myndigheters avtal


Beteckning : Fi 1993:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-25
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:60.
Lokal :
0

Sammansättning


Mueller, Jöran
Sakkunnig : Staaf, Catharina
Sakkunnig : Wiklund, Lilian
Expert : Gyllencreutz, Catharina
Expert : Källmén, Stephan
Expert : Markstedt, Lars
Expert : Westin, Tony
Sekreterare : Lindström, Ove

Rapporter

SOU 1994:136Statliga myndigheters avtal
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:60
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:136 Statliga myndigheters avtal [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman