Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Sten Svensson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Sten Svensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Sten Svensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sten Svensson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen (S 1994:05) om dopning [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Utredningen (S 1994:05) om dopning


Beteckning : S 1994:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:78.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Billum, Susanne
Ledamot : Bertilsson, Stig, fr.o.m. 1994-12-15 t.o.m. 1995-12-14
Ledamot : Bjälkebring, Charlotta, fr.o.m. 1995-01-18
Ledamot : Irhammar, Ingbritt, fr.o.m. 1994-12-15
Ledamot : Johansson, Eva, fr.o.m. 1994-12-15
Ledamot : Svensson, Sten, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Bratthall, Bigitta, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Engholm, Kristina, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Eriksson, Bengt, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Håkansson, Ingela, fr.o.m. 1994-12-15 t.o.m. 1995-03-26
Sakkunnig : Pettersson, Bertil, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Öhlund, Thomas, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-08-23
Expert : Alvner, Johan, fr.o.m. 1996-02-14
Expert : Bergman, Ulf, fr.o.m. 1994-12-15
Expert : Klingsjö, Leif, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Olinder, Kristina, fr.o.m. 1995-12-15
Sekreterare : Persson, Gun-Marie t.o.m. 1996-10-31

Rapporter

SOU 1996:126Doping i folkhälsoperspektiv.
Del A och Del B.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:78 Dopning

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:126 Doping i folkhälsoperspektiv – Del A och B [ pdf |Paragraftecken ]
Institutionskommittén (S 1992:10) [ Avslutad 1993 ] [ Sekreterare ]
Institutionskommittén (S 1992:10)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1992:96. Kommitténs arbete avslutas i och med att Statens institutionsstyrelse inrättas den 1 juli 1993. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sture Korpi, generaldirektör, fr.o.m. 1992-11-12
Ledamot : Anders Forsberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-01-01
Ledamot : Christina Gynnå-Oquz, departementsråd, fr.o.m. 1993-01-01
Ledamot : Ragnar Götestram, direktör, fr.o.m. 1993-01-01
Ledamot : Karl-Axel Johansson, sektionschef, fr.o.m. 1993-01-01
Ledamot : Bo Jonsson, fd. statssekreterare, fr.o.m. 1993-01-01
Ledamot : Björn Ljungqvist, ekonom, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Ulf Andersson, socialdirektör, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Eva Edström-Fors, organisationsdirektör, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Liisa Ehrnström, socialchef, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Gert Jönsson, direktör, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Göran Leijon, föreståndare, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Bo Olsson, rektor, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Gudrun Olsson, förvaltningschef, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Jerzy Sarnecki, docent, fr.o.m. 1993-01-01
Sakkunnig : Bore Seiron, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1993-02-18
Sekreterare : Tore Karlsson, socialchef, fr.o.m. 1992-11-12 t.o.m. 1993-06-30
Sekreterare : Sten Svensson, tf. departementsråd, fr.o.m. 1992-11-12 t.o.m. 1993-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Lokaldemokratikommittén (C 1992:01) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]

Lokaldemokratikommittén (C 1992:01)


Beteckning : C 1992:01
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1994-05-09
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1992:12 och 1992:88.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Lindgren, Sven
Ledamot : Ejderud, Erik-Abel
Ledamot : Engqvist, Lars t.o.m. 1993-01-19
Ledamot : Gisslén, Axel, fr.o.m. 1993-01-20
Ledamot : Grauers, Stig
Ledamot : Hagström, Ulla-Britt
Ledamot : Mårtensson, Gun-Britt
Ledamot : Persson, Magnus
Ledamot : Rhenman, Gustav
Ledamot : Rönnung, Catarina
Ledamot : Westberg, Lars-Gerhard
Ledamot : Åkesson, Roland
Sakkunnig : Grönlund, Jan
Sakkunnig : Häggroth, Sören
Sakkunnig : Riberdahl, Curt
Expert : Agevik, Eva
Expert : Boethius, Meta, fr.o.m. 1993-06-07
Expert : Göransson, Erik
Expert : Hedberg, Charlotte
Expert : Hellmers, Stig
Expert : Renström-Törnblom, Maria, fr.o.m. 1993-01-11
Expert : Roos, Thorbjörn, fr.o.m. 1993-01-20
Expert : Sterner, Gunilla
Expert : Svensson, Sten t.o.m. 1993-01-10
Expert : Zelmin-Åberg, Erna
Sekreterare : Bengtsson, Per
Sekreterare : Kronvall, Kai
Sekreterare : Preijde, Boris
Johansson, Jan t.o.m. 1993-05-11

Rapporter

SOU 1992:72Det kommunala medlemskapet
SOU 1992:128Kommunal uppdragsverksamhet
SOU 1992:134Handlingsoffentlighet hos kommunala
företag
SOU 1992:140Sekretesslagen i en fri kommunal
nämndorganisation
SOU 1993:77Kommunal tjänsteexport och interna-
tionellt bistånd
SOU 1993:90Lokal demokrati i utveckling.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Alkoholpolitiska kommissionen (S 1991:17) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Alkoholpolitiska kommissionen (S 1991:17)


Beteckning : S 1991:17
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-24
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:124.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Mundebo, Ingemar
Ledamot : Israelsson, Karin
Ledamot : Karlsson, Bert-Inge
Ledamot : Kling, Peter
Ledamot : Larsson, Owe
Ledamot : Orring, Ulla
Ledamot : Palm, Sverre
Ledamot : Persson, Anita
Ledamot : Romanus, Gabriel
Ledamot : Svensson, Sten
Ledamot : Örtendahl, Claes
Sakkunnig : Berensson, Karin
Sakkunnig : Enegren, Johan
Sakkunnig : Gynnå, Christina
Sakkunnig : Juhlin-Dannfelt, Dag
Sakkunnig : Lindberg, Jakob
Sakkunnig : Netz, Bo
Sakkunnig : Sundin, Anita
Sakkunnig : Wallgrund, Gunilla
Expert : Hibell, Björn
Expert : Lindgren, Leif
Expert : Romelsjö, Anders
Sekreterare : Gerdman, Peter t.o.m. 1994-03-31
Sekreterare : Gustafsson, Margareta t.o.m. 1994-03-31
Sekreterare : Hellstrand, Johan t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Larsson, Rolf t.o.m. 1994-03-31
Sekreterare : Noaksson, Hans t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Olsson, Orvar t.o.m. 1994-03-31

Rapporter

SOU 1993:50Serveringsbestämmelser. Förslag till
LHD
SOU 1994:24Svensk alkoholpolitik – en strategi
för framtiden
SOU 1994:25Svensk alkoholpolitik – bakgrund
och nuläge
SOU 1994:26Att förebygga alkoholproblem
SOU 1994:27Vård av alkoholmissbrukare
SOU 1994:28Kvinnor och alkohol
SOU 1994:29Barn – Föräldrar – Alkohol
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:124 Alkoholpolitisk kommission

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman