: : :

Medverkande i utredning : Stefan Käll På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Stefan Käll

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Stefan Käll medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (A 1997:01) förbud mot diskriminering i arbetslivet av person med funktionshinder [ Avslutad 1998 ]

Utredningen (A 1997:01) förbud mot diskriminering i arbetslivet av person med funktionshinder


Beteckning : A 1997:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1999-05-27
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-02-06
Direktiv för utredningen: se dir. 1997:8.
Lokal :
0

Sammansättning


Särskild utredare : Karlsson, Hans, fr.o.m. 1997-02-06 t.o.m. 1998-08-16
Expert : Ekvall, Gunilla, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-08-16
Expert : Lagerlöf, Inga-Britt, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-08-16
Expert : Lilja, Cathrine, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-08-16
Axelsson, Anita, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Danielsson, Karl, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-02-28
Ekström, Magnus, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Fredén, Thomas, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-08-16
Fredriksson, Birgitta, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Fredriksson, Erna-Maria, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Gellner, Lars, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Hansson, Majvor, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Karlsson, Anders, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Karlix, Lennart, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-03-08
Käll, Stefan, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Lind, Anna, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Lindkvist, Lars-Håkan, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Persson, Sonja, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Spogardh, Thomas, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Thomsson, Håkan, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Trossmark, Britt, fr.o.m. 1998-03-09
Uhlin, Sam, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Sekreterare : Bergman, Jan, fr.o.m. 1997-05-05
Sekreterare : Sederholm, Karin, fr.o.m. 1998-03-02

Rapporter

SOU 1997:176Förbud mot diskriminering i
arbetslivet av personer med funktionshinder
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:8
Utredningen om översyn av Handikappombudsmannen (S 1997:19) [ Avslutad 1999 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om översyn av Handikappombudsmannen (S 1997:19)


Beteckning : S 1997:19
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-11-06
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:131.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Fahlberg, Gunnar, fr.o.m. 1998-04-01
Sakkunnig : Håkansson, Roland, fr.o.m. 1998-06-17
Sakkunnig : Käll, Stefan, fr.o.m. 1998-06-17
Sakkunnig : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1998-06-17
Sakkunnig : Lindqvist, Agneta, fr.o.m. 1998-06-17
Sakkunnig : Lisskar-Dahlgren, Eva, fr.o.m. 1998-06-17
Sakkunnig : Nolte, Lennart, fr.o.m. 1998-06-17
Sakkunnig : Sandström, Lena, fr.o.m. 1998-06-17
Sakkunnig : Stål, Mona, fr.o.m. 1998-06-17
Sekreterare : Agell, Martin, fr.o.m. 1998-10-12 t.o.m. 1999-01-31
Sekreterare : Lööv, Guy, fr.o.m. 1998-05-14 t.o.m. 1999-06-19

Rapporter

SOU 1999:73Handikappombudsmannens framtida förutsättningar och arbetsuppgifter.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:131
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:73 Handikappombudsmannens framtida förutsättningar och arbetsuppgifter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman