: : :

Medverkande i utredning : Rolf Kläppe

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Rolf Kläppe

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Rolf Kläppe medverkat i:

Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation (Ju 1997:12) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation (Ju 1997:12)


Beteckning : Ju 1997:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:121.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Lövdén, Lars-Erik, fr.o.m. 1997-11-10 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Bergman, Ann-Catrin, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Edwinson, Vanja, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Erlandsson, Eskil, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Holmlund, Lennart, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Johansson, Märta, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Magnusson, Johnny, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Persson, Siw, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Streiffert, Helena, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Åström, Alice, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sakkunnig : Egerstedt, Olof, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sakkunnig : Henricsson, Ulf, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Bredberg, Maria, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Brickman, Annika, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Dixelius, Johan, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Färm, Håkan, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Johansson, Maj, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Kläppe, Rolf, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Lindström, Gunhild, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sekreterare : Ahlquist, Eva, fr.o.m. 1997-11-17 t.o.m. 1998-06-07

Rapporter

SOU 1998:74Styrningen av polisen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:121
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:74 Styrningen av polisen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman