: : :

Medverkande i utredning : Peter Krikström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Peter Krikström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Peter Krikström medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15) [ Avslutad 2017 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15)


Beteckning : Ju 2015:15
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:126
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Thorblad, Barbro, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Hjort Ööpik, Anna, fr.o.m. 2016-01-18 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Lundqvist, Karin, fr.o.m. 2016-01-18 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Nelson, Reine, fr.o.m. 2016-01-18 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Söderman, Henrik, fr.o.m. 2016-01-18 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Täcklind, Anna, fr.o.m. 2016-01-18 t.o.m. 2017-05-30
Sekreterare : Krikström, Peter, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2017-06-30

Rapporter

SOU 2017:46Stärkt ordning och säkerhet i domstol
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:46 Stärkt ordning och säkerhet i domstol [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07) [ Avslutad 2015 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07)


Beteckning : Ju 2014:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:59 och dir. 2015:3
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-405 26 83 (Krikström)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Soppela, Ari, fr.o.m. 2014-04-24 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Berg, Greta, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Björklund, Marcus, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Eriksson, Håkan, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Ghiselli, Roger, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Hedin, Eva Lotta, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Pettersson, Christer, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Sandén, Hans Olof, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Sjöling, Lisen, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Expert : Åhl, Karin, fr.o.m. 2014-05-12 t.o.m. 2015-02-13
Sekreterare : Krikström, Peter, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-04-30

Rapporter

SOU 2015:3Med fokus på kärnuppgifterna. En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet
SOU 2015:31Datalagring och integritet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Följerättutredningen (Ju 2013:09) [ Avslutad 2014 ] [ Sekreterare ]

Följerättutredningen (Ju 2013:09)


Beteckning : Ju 2013:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:63
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ihrfelt, Ulrika, fr.o.m. 2013-05-30 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Kullberg, Linda, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Sakkunnig : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Bexhed, Jan-Mikael, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Brushammar, Anders, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Cederlund, Karin, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Knutsson, Bo, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Lindberg, Mats, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Nordlander, Anne, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Rosén, Jan, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Stensmyr, Gunhild, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Sekreterare : Krikström, Peter, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-06-15

Rapporter

SOU 2014:36Frågor om följerätt och om museernas kopiering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:63 Vissa frågor om följerätt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:36 Frågor om följerätt och om museernas kopiering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15) [ Avslutad 2013 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15)


Beteckning : Ju 2011:15
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:110
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensäter, Lennart, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-02-28
Sakkunnig : Bill, Elisabeth, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Matz, Henrik, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Skoglund, Anneli, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Adamsson, Peter, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Felding, Monica, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Fellbom Franke, Caroline, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Grönquist, Lars, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Lindblom, Susin, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Nordell, Per Jonas, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Rydén, Jerker, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Stigell, Anne, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Sylwan, Mathias, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Westre Stövander, Efwa, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Wänelöf, Erica, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Expert : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-02-08
Sekreterare : Krikström, Peter, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-05-31

Rapporter

SOU 2013:4Tillstånd och medling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:110 Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:4 Tillstånd och medling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman