Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Per-Erik Nilsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Per-Erik Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Per-Erik Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per-Erik Nilsson medverkat i ( 2 st. ):

Departementslokalsutredningen (SB 1994:01) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Departementslokalsutredningen (SB 1994:01)
Departement : Statsrådsberedningen
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir 1994:144.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:138 Departementskontoret - stats- rådsarbete utanför regeringskansliet. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Erik Lempert, expeditionschef, t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Mona Danielson, departementsråd, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Dag Ekman, expeditionschef, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Cathrine Lilja, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Bengt-Åke Nilsson, rättschef, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Saily Andersson, adm. utvecklingschef, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Martin Holmgren, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Per-Erik Nilsson, överdirektör, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Sam-Olof Sandström, ämnessakkunnig, t.o.m. 1996-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:144 Statsråds arbete utanför Stockholm

Utredningen (Ku 1992:05) om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m.m. [ Avslutad 1994 ]
Utredningen (Ku 1992:05) om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m.m.
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1992:51.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:60 Särskilda skäl Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per-Erik Nilsson, överdirektör
Expert : Leo Björklund, avdelningsdirektör
Expert : Lars Björnberg, departementsråd
Expert : Ursula Grundell, departementsråd
Expert : Bengt Ranland, kansliråd
Expert : Håkan Sandesjö, ordförande i utlänningsnämnden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman