: : :

Medverkande i utredning : Per Kåks

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Per Kåks

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Per Kåks medverkat i:

Organisationskommitté för etablering av ett världskulturmuseum i Göteborg (Ku 1996:07) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Organisationskommitté för etablering av ett världskulturmuseum i Göteborg (Ku 1996:07)


Beteckning : Ku 1996:07
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1999-05-04
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-12-12
Direktiv för se dir. 1996:110.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Bengt K Å, fr.o.m. 1996-12-12 t.o.m. 1997-01-29
Ordförande : Rogestam, Christina, fr.o.m. 1997-01-30
Ledamot : Fregidou-Malmas, Maria, fr.o.m. 1997-10-07
Ledamot : Nilsson, Annika, fr.o.m. 1997-02-21
Ledamot : Persson, Eva, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1997-10-06
Ledamot : Persson, Alvar, fr.o.m. 1997-02-21
Ledamot : Lindström, Solveig, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Berg, Kristian, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Granath, Olle, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Isacsson, Sven-Erik, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Kåks, Per, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Lannegren, Göran, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Leijonhufvud, Agneta, fr.o.m. 1997-10-07
Expert : Ling, Jan, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Magnusson, Leif, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Persson, Eva, fr.o.m. 1997-10-07
Expert : Rånlund, Anders, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Rydén, Cajsa, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1998-05-03
Expert : Rygård, Anna, fr.o.m. 1997-02-21 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Samuelsson, Bo, fr.o.m. 1997-07-01
Expert : Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1997-02-21
Expert : Wegraeus, Erik, fr.o.m. 1997-02-21
Sekreterare : Gidlöf, Leif, fr.o.m. 1996-12-15 t.o.m. 1998-12-31
Brodin, Louise, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1998-04-30

Rapporter

Verksamhetsidén, byggnadsfrågan m.m.
- delrapport
- Personal, lokaler, resurser – delrapport
SOU 1998:125Statens museer för världskultur
- slutbetänkande
Organisationskommittén beräknas avsluta sitt
arbete senast den 31 december 1998.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:110
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:125 Statens museer för världskultur [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman