: : :

Medverkande i utredning : Olof Klingnéus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Olof Klingnéus

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Olof Klingnéus medverkat i:

Skolkostnadsutredningen (U 2014:14) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)


Beteckning : U 2014:14
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-31
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:126, dir. 2015:37 och dir. 2015:117
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Prigorowsky, Nicholas, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2016-10-01
Expert : Antonsson, Maria, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2015-10-12
Expert : Antonsson, Maria, fr.o.m. 2016-06-07 t.o.m. 2016-10-01
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Expert : Ekelund, Malin, fr.o.m. 2015-10-13 t.o.m. 2016-06-06
Expert : Jönsson, Stefan, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Expert : Klingnéus, Olof, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Persson, Gunnar, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Toftenius, Christer, fr.o.m. 2015-12-15 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Östling, Emma, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare : de Filippi, Christian, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare : Fryklund, Ulf, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare : Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2015-01-23 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare : Holm, Madeleine, fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-03-31

Rapporter

SOU 2016:66Det stämmer! --ökad transparens och mer lika villkor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:66 Det stämmer! – Ökad transparens och mer lika villkor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman