: : :

Medverkande i utredning : Nils Kärrlander

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Nils Kärrlander

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Nils Kärrlander medverkat i:

Säkerhetsskyddsutredningen (Ju 1993:09) [ Avslutad 1995 ] [ Sekreterare ]

Säkerhetsskyddsutredningen (Ju 1993:09)


Beteckning : Ju 1993:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-04-26
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:81 och 1993:123.
Lokal :
0

Sammansättning


Börjesson, Mats, fr.o.m. 1993-08-31 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Egerstedt, Olof, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Hedström, Anne-Marie, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Källmén, Stefan, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Rekke, Nils, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Strid, Olof, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Svensson, Tommy, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Söderlöw, Göran, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Expert : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 1993-11-24 t.o.m. 1995-01-11
Sekreterare : Kärrlander, Nils, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1995-01-31
Sekreterare : Rekke, Nils t.o.m. 1994-10-31

Rapporter

SOU 1994:149Säkerhetsskydd
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:81
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:149 Säkerhetsskydd [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman