: : :

Medverkande i utredning : Nicklas Lagrell

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Nicklas Lagrell

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Nicklas Lagrell medverkat i:

Domarrekryteringsutredningen (Ju 2016:20) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Domarrekryteringstredningen (Ju 2016:20)


Beteckning : Ju 2016:20
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:89
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Antemar, Gudrun, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Dahlbom, Monica, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Eklund, Torbjörn, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Gustavsson, Ulla, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Holmgren, Martin, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Kvarnholt, Jenny, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Lagrell, Nicklas, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Lövung, Helene, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Norburg, Fredrik, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31
Sekreterare : Pettersson, Thomas, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-10-31

Rapporter

SOU 2017:85Rekrytering av framtidens domare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:89 Rekryteringen av ordinarie domare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman