Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Michael Cervin

Sök kontaktuppgifter till Michael Cervin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Michael Cervin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Michael Cervin medverkat i ( 4 st. ):

Utredning (Fö 2000:06) om översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m. [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]

Utredning (Fö 2000:06) om översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m.


Beteckning : Fö 2000:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-01
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:87
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eksborg, Ann-Louise, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Appelberg, Johan, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Hedström, Key, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Nylén, Lars, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Pettersson, Tord, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Schyberg, Staffan, fr.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Adelswärd, Thed, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Cervin, Michael, fr.o.m. 2000-11-30

Rapporter

SOU 2001:98Stöd från Försvarsmakten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (Fö 1999:04) [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]

Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (Fö 1999:04)


Beteckning : Fö 1999:04
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-01
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:63, dir. 2000:49, dir. 2000:93 och dir. 2001:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Pettersson, Åke, fr.o.m. 2000-01-28
Sakkunnig : Eksborg, Ann-Louise, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Sakkunnig : Gradin, Ulrica, fr.o.m. 2000-11-02
Sakkunnig : Hedström, Key, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Sakkunnig : Johansson, Maj, fr.o.m. 2001-06-21
Sakkunnig : Mattsson, Carl, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Sakkunnig : Riddarström, Bo, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Expert : Cervin, Michael, fr.o.m. 2001-06-21
Expert : Gustavsson, Torbjörn, fr.o.m. 2000-11-02 t.o.m. 2001-06-20
Expert : Norberg, Karl-Axel, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2001-06-20
Sekreterare : Cervin, Michael, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-01-07
Sekreterare : Lärnestrand, Ulrika, fr.o.m. 2000-04-25

Rapporter

SOU 2001:41Säkerhet i en ny tid
SOU 2001:86Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Sjösäkerhetskommittén (K 1995:02) [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]

Sjösäkerhetskommittén (K 1995:02)


Beteckning : K 1995:02
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1994:154.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55.
0

Sammansättning


Ordförande : Striby, Christina, fr.o.m. 1995-01-25 t.o.m. 1996-12-16
Ledamot : Andersson, Sten, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Ledamot : Kärkkäinen, Heli, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Ledamot : Nachmanson, Margareta, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-03-25
Ledamot : Persson, Anita, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Ledamot : Persson, My, fr.o.m. 1996-03-26 t.o.m. 1996-12-16
Ledamot : Petersson, Sven-Olof, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Ledamot : Örnfjäder, Krister, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Expert : Heimdahl, Joakim, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Expert : Karlsson, Roger, fr.o.m. 1995-10-13 t.o.m. 1996-12-16
Expert : Lindvall, Christer, fr.o.m. 1995-10-13
Expert : Selén, Jan-Olof, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Expert : Sundström, Roger, fr.o.m. 1995-10-13 t.o.m. 1996-12-16
Expert : Westberg, Eva, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-12-16
Sekreterare : Cervin, Michael, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Bjursten, Peder, fr.o.m. 1996-08-12 t.o.m. 1996-12-15
Sekreterare : Karlén, Elisabeth, fr.o.m. 1995-07-24 t.o.m. 1997-01-19

Rapporter

SOU 1996:182Handlingsprogram för ökad
sjösäkerhet.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:182 Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet [ pdf |Paragraftecken ]
Regeringens etikkommitté (Ju 1991:E) [ Avslutad 1995 ] [ Sekreterare ]
Regeringens etikkommitté (Ju 1991:E)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1995
Medverkande :
Ordförande : Bengt Hult, f.d. justitieråd, t.o.m. 1994-12-31
Ordförande : Sven-Erik Johansson, f.d. professor, t.o.m. 1994-12-31
Ordförande : Ulla Reinius, civilekonom, t.o.m. 1994-12-31
Ordförande : Jan Wallander, f.d. ordförande, t.o.m. 1994-12-31
Ordförande : Sten Wikander, f.d. VD 4:e AP-fonden, t.o.m. 1994-12-31
Expert : Gunnar Lavett, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Michael Cervin, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-01-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman