: : :

Medverkande i utredning : Mats Langensjö

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mats Langensjö

Utredning som Mats Langensjö medverkat i:

Buffertkapitalsutredningen (Fi 2011:11) [ Avslutad 2012 ] [ Särskild utredare ]

Buffertkapitalsutredningen (Fi 2011:11)


Beteckning : Fi 2011:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-09-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:84
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Langensjö, Mats, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-08-22
Sakkunnig : Ehnsson, Gudrun, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : Hammar, Brita, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : McPhee, Sarah, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : Nielsen, Thomas, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : Norling, Thomas, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : Rodhe, Lars, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : Söderlind, Paul, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : Urwitz, Gabriel, fr.o.m. 2011-09-29
Sakkunnig : Wissén, Ulf, fr.o.m. 2011-09-29
Sekreterare : Isgren, Magnus, fr.o.m. 2011-12-01 t.o.m. 2012-08-25
Sekreterare : Sterte, Åsa, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-09-01

Rapporter

SOU 2012:53AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:84 Översyn av AP-fondernas regelverk [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman