: : :

Medverkande i utredning : Mats Kryhl

Sök kontaktuppgifter till Mats Kryhl på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mats Kryhl

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Mats Kryhl medverkat i ( 4 st. ):

PBL-överklagandeutredningen (S 2013:09) [ Avslutad 2014 ] [ Sakkunnig ]

PBL-överklagandeutredningen (S 2013:09)


Beteckning : S 2013:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bagge, Susanne, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-03-15
Sakkunnig : Frostenson, Ivar, fr.o.m. 2013-06-25
Sakkunnig : Kryhl, Mats, fr.o.m. 2013-06-25
Sakkunnig : Moreau, Magnus, fr.o.m. 2013-06-25
Sakkunnig : Pettersson, Roger, fr.o.m. 2013-06-25
Sakkunnig : Pålsson, Susanna, fr.o.m. 2013-06-25
Expert : Billung, Linda, fr.o.m. 2013-06-25
Expert : Enroth, Anders, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Lidfors, Ulrica, fr.o.m. 2013-06-25
Expert : Persson, Germund, fr.o.m. 2013-06-25
Expert : Rågmark, Liselotte, fr.o.m. 2013-06-25
Expert : Töllborn, Dan, fr.o.m. 2013-06-25
Expert : Wassén, Maria, fr.o.m. 2013-06-25
Sekreterare : Millberg, Emma, fr.o.m. 2013-08-05 t.o.m. 2014-03-15
Sekreterare : Ångquist, Sven, fr.o.m. 2013-08-15 t.o.m. 2014-03-15

Rapporter

SOU 2014:14Effektiv och rättssäker PBL-överprövning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-prövning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Miljöprocessutredningen (M 2007:04) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)


Beteckning : M 2007:04
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2010-03-10
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:94, dir. 2007:184 och dir. 2008:119
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Andersson, Ulf, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2009-05-31
Särskild utredare : Holmgård, Lars, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2009-05-06
Sakkunnig : Fitger, Peter, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Kristensson, Claes, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Adolfsson, Camilla, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Alarik, Oscar, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Almér, Eva-Lena, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-07
Expert : Alriksson, Agnetha, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Ardesjö Lundén, Karolina, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Bengtsson, Mårten, fr.o.m. 2007-10-09 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Bengtsson, Sven, fr.o.m. 2009-01-19 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Blümer, Magnus, fr.o.m. 2008-10-08 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Bonde, Fredrik, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Dahlsjö, Anders, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-01-18
Expert : Darpö, Jan, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Dunér, Mårten, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Emilsson, Jim, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Frostenson, Ivar, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Gardar, Agneta, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Gerland, Susanne, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Gistorp, Margaretha, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2007-11-11
Expert : Hansson, Bo, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Hasselsten, Ingrid, fr.o.m. 2008-01-21 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Josefsson, Anna, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Johansson, Ulrik, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Johansson, Walter, fr.o.m. 2008-10-08 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Karlsson, Bjarne, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Kryhl, Mats, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Källberg, Lena, fr.o.m. 2007-11-12 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Larsson, Malin, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Lidbaum, Elisabeth, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Lindström, Lars, fr.o.m. 2009-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Malmberg, Henrik, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Nilsson, Karl-Erik, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Nilsson, Lena, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Nilsson, Stefan, fr.o.m. 2008-01-25 t.o.m. 2009-02-03
Expert : Nordling, Håkan, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Nyström, Stefan, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Persson, Germund, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Rågmark, Liselotte, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Sandebjer, Lennart, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Sandström, Magnus, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Schulman, Micaela, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Sjökvist, Karin, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Stahl, Carl-Ivar, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Sundelin, Ingela, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Svensson, Johan, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-02-11
Expert : Töllborn, Dan, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Viklund, Sanna, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2009-04-30
Expert : Wingfors, Henrik, fr.o.m. 2007-09-20 t.o.m. 2008-10-29
Sekreterare : Ardö, Peter, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Giese Hagberg, Cecilia, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Kostovski, Dano, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Mårdberg, Ewa, fr.o.m. 2007-08-20 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Sandersnäs Heijman, Annika, fr.o.m. 2007-08-13 t.o.m. 2009-05-31

Rapporter

SOU 2007:111En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen – delbetänkande
SOU 2008:31Miljödomstolarna; domkretsar, lokalisering, handläggningsregler – delbetänkande
SOU 2008:86Prövning av vindkraft – delbetänkande
SOU 2009:10Miljöprocessen
SOU 2009:42Vattenverksamhet
SOU 2009:45Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgruppen med uppgift att samordna Regeringskansliets informations- och andra åtgärder angående fågelinfluensa och pandemisk influensa (S 2006:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen med uppgift att samordna Regeringskanslietsinformations- och andra åtgärder angående fågelinfluensa ochpandemisk influensa (S 2006:A) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-01-13
Lokal : Fredsgatan 9. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00
Medverkande :
Ordförande : Kerstin Wigzell, generaldirektör, fr.o.m. 2006-01-13 t.o.m. 2006-09-14
Ordförande : Iréne Nilsson Carlsson, departementsråd, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Dorrit Alopéus Ståhl, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Hanna Brogren, fr.o.m. 2006-01-13 t.o.m. 2006-09-14
Ledamot : Harald Boström, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Annika Brändström, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Marie Dahlström, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Birgitta Darell, fr.o.m. 2006-01-13 t.o.m. 2006-09-14
Ledamot : Andreas Egeryd, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Cecilia Eriksson Dahlberg, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Margareta Gårdmark-Nylén, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Charlotte Hall, fr.o.m. 2006-01-13 t.o.m. 2006-09-14
Ledamot : Kajsa Helmbring, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Carl-Magnus Hyltenius, fr.o.m. 2006-01-13 t.o.m. 2006-09-14
Ledamot : Anita Janelm, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Mats Kryhl, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Anders Lindgren, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Torkel Nyman, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Bo G. Pettersson, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Heléne Rapp, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Lars Santesson, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Erika Svärdh, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Aase Tronstad, fr.o.m. 2006-01-13
Ledamot : Peter Wahlquist, fr.o.m. 2006-09-15
Ledamot : Finn Wallman, fr.o.m. 2006-01-12 t.o.m. 2006-09-14
Ledamot : Åsa Åhlén Hagman, fr.o.m. 2006-09-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utvecklingsråd för länsstyrelsefrågor m.m. (In 1997:C) [ Sekreterare ]
Utvecklingsråd för länsstyrelsefrågor m.m. (In 1997:C)
Departement : Finansdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Lokal : Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM
Medverkande :
Ordförande : Sören Häggroth, statssekreterare, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-08-31
Ledamot : Anita Bråkenhielm, landshövding, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-08-31
Ledamot : Ingemar Eliasson, landshövding, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-08-31
Ledamot : Bengt Holgersson, landshövding, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-08-31
Ledamot : Bo Holmberg, landshövding, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-08-31
Ledamot : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-08-31
Ledamot : Kari Marklund, landshövding, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-08-31
Ledamot : Kristina Persson, landshövding, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare : Lotta Ganeteg, fr.o.m. 2007-02-13
Sekreterare : Lena Hellberg, fr.o.m. 2003-12-01
Sekreterare : Karin Hååg, fr.o.m. 2003-06-01 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Mats Kryhl, fr.o.m. 2006-02-09
Sekreterare : Carolina Malmerius, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Elisabeth Sandström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman